Admissió Cicle Formatiu Grau Mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques del 21 de maig a l’1 de juny

Admissió Cicle Formatiu Grau Mitjà Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques del 21 de maig a l'1 de juny

A realitzar per l'alumnat que vol cursar 1r FP Grau Mitjà.

Cicle Formatiu Grau Mitjà 2020-21 abril