Admissió Formació Professsional Bàsica Informàtica d’Oficina del 21 de maig a l’1 de juny

Admissió Formació Professional Bàsica Informàtica d'Oficina del 21 de maig a l'1 de juny

A realitzar per tot l'alumnat que vol cursar 1r FP Bàsica.