Matrícula

Matrícula ESO y Bachillerato curso 2022-2023

Alumnes admesos en el procés d'admissió i resta d'alumnes nous que es matricularan en ESO o en Batxillerat en el curs 2022-2023

Es recollirà el sobre de matrícula en la Consergeria del centre. A més, s'haurà d'emplenar i imprimir en paper el següent formulari de matrícula i s'haurà d'adjuntar en el sobre de matrícula,  al costat de la resta de la documentació que s'indica en aquest.

Formularis de matrícula d'ESO:

Formulari de matrícula de 1r ESO

Formulari de matrícula de 3r ESO

Formularis de matrícula de Batxillerat:

Formulari de matrícula de 1r Batxillerat

Formulari de matrícula de 2n Batxillerat

Alumnes matriculats en  6é PRIMÀRIA en col·legis adscrits a l'IES L'Eliana i que es matricularan en 1r ESO en el curs 2022-2023

S'haurà d'emplenar i imprimir en paper el següent formulari de matrícula i s'haurà d'adjuntar en el sobre de matrícula que es distribuirà pels diferents centres de primària adscrits a l'IES L'Eliana, al costat de la resta de la documentació que s'indica en aquest.

Formulari de matrícula de 1r ESO de l'alumnat de col·legis adscrits

Posteriorment, quan Conselleria aprove el currículum de l'ESO, s'enviarà a través de WEB FAMÍLIA un enllaç a un qüestionari en línia per a l'elecció de les optatives i entre Religió / Atenció Educativa.

Alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana i s'ha de matrícular per al pròxim curs sense necessitat de participar en el procés d'admissió.

Tota la informació relativa a la matrícula s'enviarà per WebFamilia. Us arribarà un enllaç a un formulari per a triar modalitat i optatives. 

Si no empleneu el formulari, no podem garantir que se us assigne la modalitat (Aplicades, Acadèmiques, etc.) i optativa que trieu.

En principi, tots heu d'emplenar el formulari suposant que passareu de curs. Aquells alumnes/as que, després dels exàmens finals repetisquen curs, haureu de tornar a emplenar el formulari amb les dades acadèmiques del curs en el qual repetireu.