MATRÍCULA PAU D’ALUMNES DE CURSOS ANTERIORS QUE ES PRESENTEN PER A MILLORA DE NOTA

Aquesta és la sol·licitud de matrícula per a les PAU d'aquells alumnes procedents de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior de cursos anteriors que es presenten per a la millora de nota.

Llegiu ben primer les instruccions que s'indiquen en la part de baix de la sol·licitud.