Tecnologia

logo_tecno

Tecnologia

Eva González Moreno, María López García, Mª Teresa Lores Branchat, Pilar Maudos Gimeno, Cristina Miquel Bononad

La Tecnologia està present en ESO i Batxillerat a través de les següents assignatures:

Nom Assignatura Curs Caràcter Idioma disponible Hores setmanals
TECNOLOGIA 1r ESO Obligatòria Castellà/Valencià/Anglés 2
Projecte multidisciplinari: REINVENTANT EL PRESENT 1r ESO Optativa Castellà 2
TECNOLOGIA 2n ESO Obligatòria Castellà/Valencià/Anglés 2
Taller d'Aprofundiment

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D

2n ESO Optativa Castellà 2
TECNOLOGIA 3r ESO Optativa Castellà/Valencià/Anglés 2
TECNOLOGIA 4t ESO Obligatòria troncal

per a Ensenyaments aplicats

Castellà/Valencià/Anglés 3
TECNOLOGIA 4t ESO Optativa

per a Ensenyaments acadèmics

Castellà/Valencià/Anglés 3
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 1r BACH Específica Castellà/Anglés 3
TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 2n BACH Específica Castellà/Anglés 4

En què consisteix la Tecnologia?

La Tecnologia és una matèria que aporta a l'estudiant “saber com fer” en integrar ciència i tècnica, dotant-ho de coneixements, actituds i aptituds per a examinar problemes en l'àmbit domèstic o industrial, per a buscar solucions i portar-les a la pràctica amb èxit.

En línies generals els alumnes aprenen a treballar en grup (habitualment de tres alumnes) ja que la majoria del treball es realitza d'aquesta manera.

Es posa l'accent principalment que els alumnes adquirisquen autonomia i que desenvolupen el mètode de projectes que destaca sobretot pel seu caràcter metòdic i creatiu: primer s'analitza el problema plantejat pel professor, després es dissenya una possible solució, es trien els materials, operadors mecànics i/o elèctrics necessaris, es realitzen els plans i després es passa a la construcció.

Els alumnes milloren les seues competències digitals perquè usen les tecnologies de la Informació com a simuladors, programes de disseny 3D com Tinkercad o SketchUp, el processador de textos i programes de presentacions. A més, els treballs i algunes activitats es presenten  on line a través de l'aula virtual.

A més, el departament també contribueix a millorar la competència lingüística dels alumnes oferint l'assignatura en Inglés.

L'assignatura de TECNOLOGIA treballa els següents blocs de contingut amb una dificultat progressiva en els cursos de 1r, 2n i 3r ESO:

  1. Bloc 1: Resolució de problemes tecnològics i comunicació tècnica.
  2. Bloc 2: Materials d'ús tècnic.
  3. Bloc 3: Estructures i mecanismes.
  4. Bloc 4: Tecnologies de la informació i de la comunicació.

En 4t ESO, el currículum canvia una mica perquè s'introdueixen detalls més tècnics però es continua treballant en la resolució de projectes. Els blocs de continguts que es treballen són.

  • Tecnologies de la informació i de la comunicació.
  • Instal·lació en habitatges. Destaca la realització en taller de pràctiques sobre la instal·lació elèctrica de l'habitatge amb components reals.
  • Electrònica: realització de pràctiques diverses en placa protoboard i un projecte.
  • Control i Robòtica: automatització del projecte elaborat mitjançant l'ús de plaques de control Arduino.
  • Pneumàtica i Hidràulica: Realització pràctica de muntatges pneumàtics gràcies als equips amb els quals compta el centre.
  • Tecnologia i Societat.

MATÈRIES DEL DEPARTAMENT

PROJECTES DESENVOLUPATS

Títol del Projecte Cursos Grups participants
Desafie Robot

Museu Ciències

2012-2013 4t ESO
Desafie Robot

Premi votació públic

2015-2016 4 ESO- 1 bach
Expociencia 2016 4t ESO
Fabricant un Dron 2016-2017 1r Batxillerat
Projecte Erasmus+ “Educación 3D” 2016-2017 i 2017-2018 TOTS
Classes creatives amb Arduino 2017-2018 4t ESO

 

ACTIVITAT DEL DEPARTAMENT