Alumnat de 4t d’ESO QUE VOL FER BATXILLERAT en 23-24

Tot l’alumnat que vol cursar batxillerat, inclòs l’alumnat de l’IES Joanot de 4t ESO que vol cursar 1r de Batxillerat en el centre HA DE REALITZAR OBLIGATÒRIAMENT L’ADMISSIÓ. Haurà de realitzar una sol·licitud en www.telematricula.es.

Important a l’hora d’emplenar la sol·licitud tindre en compte:

* Introduir el NIA en la sol·licitud, ho podeu trobar en Web Família. D’aquesta manera, la nota mitjana de 4t ESO (requisit acadèmic) s’enviarà telemàticament al centre sol·licitat.

  • Si sol·licites plaça de batxillerat en el Joanot marcar el check “Alumnat del propi centre…. ” , així s’aplicarà la prioritat per a entrar en el Joanot.
  • En estudis actuals posar 4ESO en el centre IES JOANOT MARTORELL, així s’aplicarà la prioritat en el Joanot.

OBERTA L’ADMISSIÓ EN ESO I BATXILLERAT.

El procés d'ADMISSIÓ/ESCOLARITZACIÓ el realitzaran les famílies per a alumnes que vulguen obtindre plaça en el centre.

L'alumnat que es troba matriculat en 4t d'ESO a l'IES Joanot Martorell i vol cursar 1r de Batxillerat al nostre centre també ha de participar al procés d'admissió.

L'alumnat de 6é de Primària de col.legis adscrits al nostre centre tenen la seua plaça reservada en 1r d'ESO i no han de fer admissió, vindran directament a la matrícula. La informació de matrícula serà enviada als col.legis.

La sol.licitud d'admissió es realitza de només de manera telemàtica en la següent web:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/

Els terminis de presentació de sol.licituds són:

  • ESO i Batxillerat : 4 de maig al 12 de maig
  • FPB: 20 de maig al 30 de maig

L'alumnat que vol entrar en Formació Professional Básica ha de portar en papel al nostre centre un consell orientador de l'institut on es troba matriculat actualment abans de 29 de juny. Si no el porten en el termini indicat seran exclosos del procediment.

Després de la publicació dels llistats definitius d'admesos, l'alumnat que aconsegueix una plaça en el nostre centre, haurà de realitzar el tràmit de matrícula en els terminis assenyalats. Aquesta informació la trobarà en la secció Matrícula de la nostra Web.

SÍ QUE HA DE PARTICIPAR en el procés d'admissió:

  • Alumnat no matriculat que vulga obtindre plaça en el nostre centre.
  • Alumnat que vulga cursar 1r de batxillerat en el centre (inclòs el nostre alumnat de 4t ESO).
  • Tot l'alumnat que vulga obtindre plaça en 1r Formació Professional Bàsica (inclòs el nostre alumnat).

Tota la informació en la web de la Conselleria d'Educació: www.telematricula.es

CALENDARI DE DATES SECUNDARI I BATXILLERAT: https://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/calendarios-de-admision

CALENDARI DE DATES FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

CRITERIS DE BAREMACIÓ