Web Família

Què és Web Família?

Web Família (https://familia2.edu.gva.es) és el portal des del qual els pares o els tutors legals podran veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.

Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, aquesta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

I per a no haver d’estar pendent de la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en l’e-mail quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Com sol·licitar l’accés a Web Família?

Pot realitzar la sol·licitud descarregant i imprimint la Sol·licitud accés web família. Emplene les dades i entregue-la en la Secretaria del Centre.

La sol·licitud pot realitzar-se per un o tots dos pares o tutors; en aqueix cas, cadascun d’ells haurà d’emplenar i entregar en el centre l’imprés de sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho?

  • Si l’alumne és MENOR D’EDAT, la mare, el pare, el tutor o la tutora legal de l’alumne o alumna
  • Si l’alumne és MAJOR D’EDAT, el propi alumne

No és necessari renovar la sol·licitud cada any, s’entén que mentre estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servei. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-lo. Per tant, si ja la va sol·licitar l’any anterior, no serà necessari tornar a tramitar-la.

Si els fills assisteixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cadascun d’ells.

IES F. Figueras Pacheco
C/ Vicente Chávarri 35,
C.P. 03007 – Alicante (España)

Teléfono: 965 93 64 95
Fax: 965 93 64 96

E-mail: 03001908@edu.gva.es
E-mail secretaría: 03001908.secretaria@edu.gva.es