L’I.E.S. Francisco Figueras Pacheco es va inaugurar l’any 1970 a la ciutat d’Alacant, buscant la solució a la falta de places docents de la ciutat. Dos anys abans, s’havia inaugurat el Centre d’Estudis Universitaris, és a dir, la qual cosa hui dia és la Universitat d’Alacant.

Va ser inaugurat l’any 1970 amb el nom d’Institut Babel.​ Es va iniciar amb només els cursos comuns de Filosofia i Lletres i un selectiu de Ciències. Va ser alçat entre els barris Polígon Babel i Florida Baixa. La Caixa d’Estalvis Provincial havia començat la construcció de 800 habitatges en la zona i aquest institut va ser la resposta a la demanda educativa dels nous veïns.

En el curs 1978-1979 es van implantar els estudis nocturns. En aqueix moment, ja existien dos centres amb aqueixa modalitat de batxillerat, l’I.E.S. Jorge Juan i l’I.E.S. Miguel Hernández. En el seu primer any, només es van matricular 15 alumnes en 1r de BUP, 27 en 2n, 24 en 3r i 11 en COU. Durant anys posteriors, el nombre d’alumnes va anar augmentant fins a estabilitzar-se en uns 350 per curs.

Una de les persones que més van influir en la història del centre va ser Liberato Rovira Giner, rector de Benalúa i professor de Religió de l’institut. Ell va ser la persona que va proposar, no sols el nom de Francisco Figueras Pacheco al centre, sinó el reconeixement del centre a nivell educatiu i cultural davant les autoritats competents del moment.

L’institut s’ha sotmés a dues remodelacions i reformes, així com l’enderrocament d’antics edificis, que actualment ja no existeixen, per uns altres més nous i moderns. La primera va tindre lloc en 1986 aproximadament, quan es va derrocar l’antic edifici per a establir-se els dos pavellons actuals i un tercer edifici que seria derrocat temps després. La segona i última obra de l’institut va ser l’any 2004, on els alumnes es van veure obligats a fer classe en aules prefabricades fins a la finalització de les obres. Aquesta última obra va consistir en la construcció d’un nou edifici (el qual reemplaçava a l’edifici central antic i connectava als dos edificis principals) i del gimnàs en el recinte, així com la reforma completa dels dos edificis ja existents i del propi solar.

Font: Wikipedia

PREMIS