Organigrama

ÒRGANS DE GOVERN

Unipersonals

►Directora: Glòria Gómez Monllor
►Vicedirectora: Yolanda Sala Sáez
►Secretària: Noemí Dauder Alcaraz
►Vicesecretari: José Manuel Doménech Miranda
►Direcció d’estudis Diürns: Francisco Javier Parrilla Tolosa
►Direcció d’estudis Nocturns: Lluïa Foies Recio
►Direcció d’estudis CEED:  Marcos Pascual González Lloret
►Direcció d’estudis FP Presencial:  José Santonja Ivorra
►Direcció d’estudis FP Semipresencial: María Martínez Díez
► Coordinador ESO: Víctor Manuel Prieto Duval
► Coordinadora Batxillerat: Camila Olmos Moreno


Col·legiats

►CONSELL ESCOLAR
►CLAUSTRE DE PROFESSORS

 COORDINACIÓ DOCENT

►a. c. s.. D’ORIENTACIÓ
Prefectura de Departament: Lara Menéndez Torrecillas

►DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

►COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA
– Directora.
– Caps d’Estudis.
– Caps de Departaments.

►EQUIP DOCENT DEL GRUP: TUTOR/A

►DEPARTAMENT D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS
Prefectura de Departament: Yolanda Sala Sáez.

IES F. Figueras Pacheco
C/ Vicente Chávarri 35,
C.P. 03007 – Alicante (España)

Teléfono: 965 93 64 95
Fax: 965 93 64 96

E-mail: 03001908@edu.gva.es
E-mail secretaría: 03001908.secretaria@edu.gva.es