Pagament de taxes

No realitze cap pagament si no li han indicat que ha de fer-ho.


En el procés de la nostra matriculació en línia estan els enllaços als pagaments que corresponen a cada curs.

Segur Escolar

Han de pagar-ho els menors de 28 anys excepte els alumnes de 1r i 2n de l’ESO.

S’ha de pagar en cada curs escolar.

La quantitat a pagar és de 1,12€

Targetes d’identitat

Ha de pagar-ho l’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius.

S’ha de pagar en cada curs escolar.

No ha de pagar-ho l’alumnat de l’ESO o de la FP Bàsica.

La quantitat a pagar és de 2,26 €

Expedició Historial Acadèmic Batxillerat

Ha de pagar-ho l’alumnat que es matricula per primera vegada en 1r de Batxillerat.

La quantitat a pagar és de 4,28 €

Informe d’Avaluació Individualitzat

Ha de pagar-ho l’alumnat que es matricula per primera vegada en 1r d’un Cicle Formatiu. No ha de pagar-ho l’alumnat de la FP Bàsica.

La quantitat a pagar és de 4,08 €