Acreditació de Competències

PROCEDIMENT PERMANENT GENERAL ACREDITACIONS PROFESSIONALS (PEAC) 
QUÈ ÉS PEAC?

L’IES Figueras Pacheco forma part del programa ACREDITA, consisteix en un procediment pel qual la persona candidata adquireix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, prèvia avaluació d’aquestes.

Aquest procés permet acreditar unitats de competència que formen part d’un Títol de Formació Professional o d’un Certificat de Professionalitat.

En el nostre institut acreditem UC relacionades amb els nostres cicles, podrem acreditar les UC que estiguen dins d’aquestes Qualificacions professionals: 

SSC413_1 Ocupació domèstica. 

SSC089_2 – Atenció sociosanitària a persones en el domicili. 

SSC320_2 – Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. 

SSC443_2 – Gestió de crides de teleassistència. 

SSC564_2 – Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

SSC321_3 – Dinamització comunitària. 

SSC445_3 – Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals. 

SSC565_3 – Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. 

SSC567_3 – Informació juvenil. 

SSC322_3 – Educació infantil. 

SSC090_3 – Educació d’habilitats d’autonomia personal i social. 

SSC323_3 – Inserció laboral de persones amb discapacitat. 

SSC324_3 – Mediació comunitària. SSC444_3 – Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius.
SSC450_3 – Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat. 

SSC758_3 Promoció i desenvolupament integral de la infància i joventut en situació de vulnerabilitat social.

Finalitzat el procediment, la comissió d’avaluació indicarà la formació complementària que el participant ha de cursar, si desitja continuar la seua formació per a obtindre el Títol de Formació Professional o el Certificat de Professionalitat. 

A QUI LI POT INTERESSAR?

  • Si has adquirit els teus coneixements professionals desenvolupant una activitat laboral i no tens titulació
  • Si vas abandonar els teus estudis per a incorporar-te al món laboral i has aprés la teua professió en el teu lloc de treball.
  • Si has realitzat activitats no remunerades que t’han permés adquirir competències del món laboral o t’has format per vies no formals.

Pots presentar-te a la convocatòria d’acreditació de competències professionals relacionada amb la teua activitat.

PROCEDIMENT PERMANENT GENERAL ACREDITACIONS PROFESSIONALS (PEAC) 
QUÈ ÉS PEAC?

L’IES Figueras Pacheco forma part del programa ACREDITA, consisteix en un procediment pel qual la persona candidata adquireix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, prèvia avaluació d’aquestes.

Aquest procés permet acreditar unitats de competència que formen part d’un Títol de Formació Professional o d’un Certificat de Professionalitat.

En el nostre institut acreditem UC relacionades amb els nostres cicles, podrem acreditar les UC que estiguen dins d’aquestes Qualificacions professionals: 

SSC413_1 Ocupació domèstica. 

SSC089_2 – Atenció sociosanitària a persones en el domicili. 

SSC320_2 – Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. 

SSC443_2 – Gestió de crides de teleassistència. 

SSC564_2 – Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

SSC321_3 – Dinamització comunitària. 

SSC445_3 – Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals. 

SSC565_3 – Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. 

SSC567_3 – Informació juvenil. 

SSC322_3 – Educació infantil. 

SSC090_3 – Educació d’habilitats d’autonomia personal i social. 

SSC323_3 – Inserció laboral de persones amb discapacitat. 

SSC324_3 – Mediació comunitària. SSC444_3 – Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius.
SSC450_3 – Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat. 

SSC758_3 Promoció i desenvolupament integral de la infància i joventut en situació de vulnerabilitat social.

Finalitzat el procediment, la comissió d’avaluació indicarà la formació complementària que el participant ha de cursar, si desitja continuar la seua formació per a obtindre el Títol de Formació Professional o el Certificat de Professionalitat. 

A QUI LI POT INTERESSAR?

  • Si has adquirit els teus coneixements professionals desenvolupant una activitat laboral i no tens titulació
  • Si vas abandonar els teus estudis per a incorporar-te al món laboral i has aprés la teua professió en el teu lloc de treball.
  • Si has realitzat activitats no remunerades que t’han permés adquirir competències del món laboral o t’has format per vies no formals.

Pots presentar-te a la convocatòria d’acreditació de competències professionals relacionada amb la teua activitat.

PER A MÉS INFORMACIÓ, visita la web ACREDITA https://ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales  ( WEB ACREDITA)
REALITZA LA INSCRIPCIÓ ENhttps://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21610&version=amp

EN CAS DE DUBTE: Envia un correu a peac.cv@tragsa.es o telefona al 960038618.

El Servei competent per a gestionar aquest procediment és l’Institut Valencià de Qualificacions Professionals.