Ensenyament Secundari Obligatori

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria consistix a aconseguir que els alumnes i alumnes adquirisquen els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic; desenvolupar i consolidar en ells hàbits d’estudi i de treball; preparar-los per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral i formar-los per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

CURS 2024- 2025

Curs 2024 – 2025
ESO (Alacant)

CURS 2023- 2024

Novetats

Protocol d’eixides de l’alumnat en horari lectiu

INSTRUCCIONS PER A LES ENTRADES I EIXIDES DEL CENTRE DE L’ALUMNAT

Enlaces

IES F. Figueras Pacheco
C/ Vicente Chávarri 35,
C.P. 03007 – Alicante (España)

Teléfono: 965 93 64 95
Fax: 965 93 64 96

E-mail: 03001908@edu.gva.es
E-mail secretaría: 03001908.secretaria@edu.gva.es