Segur Escolar

El pagament del segur escolar és OBLIGATORI per a tots els alumnes a partir de 3r d’ESO i que tinguen menys de 28 anys

La quantitat que cal pagar és de 1,12€

Pot realitzar el pagament de l’assegurança:
 1. En línia, introduint les dades de la seua targeta de crèdit
 1. Mitjançant transferència bancària de 1,12€ al compte ES71 0081 1184 7700 0100 5508 posant en el concepte el nom i curs de l’alumne
 2. En una oficina del Banc de Sabadell. Faça un ingrés de 1,12€ en el compte ES71 0081 1184 7700 0100 5508 posant en el concepte el nom i curs de l’alumne. El banc pot cobrar-li una comissió per realitzar aquesta operació. Efectuat el pagament, el Banc li donarà un justificant que és el que ens ha de proporcionar.

Com obtindre el justificant del pagament en paper

 1. Si realitza el pagament en línia arribarà al pas 4 on la pantalla tindrà aquest aspecte:

ABANS DE PRÉMER A CONTINUAR pot:

 • Prémer en el botó gris de la impressora
 • Si no disposa d’impressora en aquest moment pot capturar la pantalla o prendre una fotografia i imprimir-la després
 1. Si ha realitzat el pagament en línia i no ha aconseguit imprimir el justificant pot:
  1. Entrar en el seu compte en línia bancari
  2. Buscar el pagament de 1,12€ realitzat amb la seua targeta
  3. Imprimir el justificant del pagament
 2. Si realitza una transferència bancària pot:
  1. Entrar en el seu compte en línia bancari
  2. Buscar la transferència de 1,12€ realitzada
  3. Imprimir el justificant del pagament
 3. Si paga en una oficina del Banc de Sabadell li donaran un paper amb el justificant del pagament.