Batxillerat Nocturn

Batxillerat Nocturn

Si vols continuar els teus estudis, però  encara no tens clar a què et dedicaràs en un futur…
Si preferixes un Batxillerat diferent, un Batxillerat de “portes obertes”…
Si t’atabala el ritme del Batxillerat diürn i necessites uns estudis adaptats a les teues circumstàncies i necessitats…

T’ESPEREM EN EL BATXILLERAT NOCTURN

El Batxillerat Nocturn consta de dos models:

  • El Model A (tres cursos o blocs)
  • El Model B (estructura tradicional)

Tots dos models estan pensats per a adaptar-se al ritme d’aprenentatge d’un alumnat que necessita, en alguns casos, compatibilitzar els seus estudis amb altres activitats. És una excel·lent oportunitat d’aconseguir un títol que et  possibilitarà l’accés a estudis superiors o a diferents proves d’oposició.

Condicions generals:

  • Tindre 18 anys o complir esta edat l’any natural en què sol·liciten la matrícula.
  • Podran matricular-se aquelles persones que, sent menors de 18 anys i majors de 16 anys, es troben en situacions excepcionals que els impedisquen realitzar els estudis de batxillerat ordinari per compatibilitzar ensenyaments de règim especial o per ser esportistes d’elit, alt nivell o alt rendiment o per qualsevol altra circumstància excepcional que els impossibilite la seua assistència al règim ordinari diürn. (De qualsevol mode, s’aconsella a tot alumne interessat en el Batxillerat Nocturn consultar les seues circumstàncies personals amb el Cap d’Estudis Nocturn).

Condicions acadèmiques:

  • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o ensenyaments equivalents
  • Acreditar la titulació de Tècnic després de cursar la Formació Professional de Grau Mitjà.
  • Acreditar la titulació de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny per a accedir a la modalitat d’Arts de Batxillerat
  • Estar en possessió de títols o estudis equivalents, a efectes acadèmics, als anteriorment citats.Els alumnes de Batxillerat Nocturn no tenen límit de convocatòries i tampoc hauran de repetir, en cap cas, les matèries ja cursades en altres modalitats de Batxillerat i aprovades.
folleto-Bachillerato-Nocturno-cast-val-2

Curs 2024 – 2025

Curs 2023 – 2024

Novetats

Enlaces