Batxillerat Nocturn Model

Els ensenyaments corresponents als dos cursos de batxillerat podran organitzar-se, en el règim d’estudis nocturns, d’acord amb un dels següents models:

Model A, segons el qual les matèries corresponents als dos cursos de batxillerat es distribueixen i agrupen en tres blocs. Cada bloc es cursa en un any acadèmic.

Model B, conforme al qual els ensenyaments del batxillerat en règim nocturn es configuren amb la mateixa ordenació establida amb caràcter general per al règim ordinari diürn (dos anys acadèmics)

Model A

1r Batxillerat Nocturn Model A (Bloc 1)

2n Batxillerat Nocturn Model A (Bloc 2)

2n Batxillerat Nocturn Model A (Bloc 3)