Certificats

Pot sol·licitar en la secretaria del centre els certificats de matrícula i de notes.

Els certificats es poden sol·licitar de manera presencial, per telèfon i per email (consulte les dades de contacte). Ha d’indicar les seues dades personals, el DNI i un telèfon de contacte.

Normalment els certificats s’emeten en el moment, però en alguns casos pot tardar alguns dies a ser emesos i s’avisa al sol·licitant per telèfon perquè acudisca al centre a recollir-lo.

En cas de dubte pose’s en contacte amb la Secretaria

Instruccions

Certificat de matrícula

  • És gratuït. No necessita el pagament de taxes
  • Una vegada sol·licitat, es recull en l’Institut

Certificat de notes de l’ESO

  • És gratuït. No necessita el pagament de taxes
  • Una vegada sol·licitat, es recull en l’Institut

Certificat de notes de Batxillerat o de Cicles Formatius

Seleccione INSTITUTS D’ALACANT i Certificacions acadèmiques i certificats a efecte de
trasllats
que desitges sol·licitar i prema a Continuar
  • La quantitat a pagar és de 1,93€ (pot ser que quan visite la pàgina la quantitat haja canviat lleugerament)
  • Seguisca les instruccions de pagament, es pot pagar telemàticament o pot imprimir els impresos i anar al banc a pagar.
  • Una vegada pagat, haurà de presentar en la secretaria del centre el justificant del pagament de taxes imprés.
  • Si ha tingut bonificació per família nombrosa o discapacitat ha de presentar una fotocòpia de la justificació de reducció.
  • Ha de recollir-ho en l’Institut acreditant la seua identitat, o bé pot recollir-lo una persona autoritzada amb l’imprés d’autorització. No s’envia per email.