ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR – 18 NOVEMBRE 2021

https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

El proper 18 DE NOVEMBRE se celebren les ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS dels centres educatius per a triar a les persones que representaran la vostra veu en les escoles i instituts.

La vostra participació en el projecte educatiu del centre dels vostres fills i filles és molt important. Entre totes i tots enriquim l’educació valenciana.

Per tant, el proper 18 de novembre se celebraran eleccions per a triar els representants del Consell Escolar. En esta ocasió, es procedirà a la renovació dels següents components: 2 representants de les famílies , 1 de l’AMPA, 2 de l’alumnat i 4 del professorat.

El calendari electoral serà:

    Presentació de candidatures:  Fins el 2 de novembre de 2021. (descarrega full per a presentar candidatura)

    Publicació de la llista provisional de candidats/tes : màxim fins al 3 de novembre de 2021

    Període de reclamacions: fins el  5 de novembre de 2021

    Resolució de possibles reclamacions junta electoral: fins al 9 de novembre de 2021

    Publicació de la llista definitiva de candidats/tes : 10 de novembre de 2021

    Eleccions: 18 de novembre de 2019, de 17:00 a  19:30 hores en el hall del centre (cal complir les mesures COVID)

Des de l’institut us animem a participar en les eleccions ja siga com a candidat/a o assistint a votar el dia 18 de novembre (es poden recollir les instàncies per a les candidatures en la secretaria del centre o consergeria). Si el dia de les eleccions no podeu vindre, hi ha l’opció d’autoritzar a una persona perquè entregue el vostre vot, en sobre tancat, a la mesa electoral. Per a votar d’aquesta forma des del dilluns dia 15 de novembre es podran sol·licitar en consergeria les paperetes electorals i el sobre, així com la corresponent autorització.