Entrega llibres XarxaLlibres

4387cc4b-885f-454f-9ca5-535d023c750d

Estimades famílies d’ESO i Formació Bàsica:
Els informem dels horaris d’entrega de llibres de text a aquelles famílies que han participat en el programa “Xarxa de Llibres” de la Generalitat Valenciana i que complien requisits (varen entregar TOTS els llibres juntament amb la sol·licitud, sense pèrdues ni llibres trencats).

Només s’entregaran els llibres a la mare/pare/tutor juntament amb l’alumne, ja que adult i alumne han de signar un document d’entrega on s’especifiquen les NORMES D’ÚS I CONSERVACIÓ DELS MATERIALS LLIURATS:

  • DILLUNS DE 17-19 h: 2n ESO
  • DILLUNS DE 19-20,30 h: 3r ESO
  • DIMARTS DE 17-19 h: 1r ESO
  • DIMARTS DE 19-20,30: 4t ESO i 1r-2n FPB

NOTA: Les famílies que varen formalitzar la sol·licitud de la Xarxa Llibres al juliol però han formalitzat matricula a l’IES el Quint al SETEMBRE, passaran a recollir els llibres més endavant, amb avís per correu electrònic.