Xarxa Llibres: llibres aportats per la xarxa

A l’atenció de les famílies que HAN PARTICIPAT EN LA XARXA LLIBRES I HAN PRESENTAT LA SOL·LICITUD

Els informem dels llibres que es compraran des de diverses institucions i que, per tant, NO HAN DE COMPRAR LES FAMÍLIES. L’entrega dels llibres per part del centre serà a principis de setembre. Ja els avisarem per correu electrònic el dia 1 o 2 de setembre de quin dia han de vindre a recollir-los.

La resta de llibres, 2 o 3, segons el curs i optatives, SÍ que els han de comprar les famílies. Recordem, però, que els llibres de les assignatures optatives no han de comprar-se fins SETEMBRE, després de la notificació de l’assignació de l’assignatura pel cap d’estudis.

Aquest curs tampoc no caldrà comprar el llibre de Valencià (de 1r a 4t d’ESO) ja que es reutilitzarà una vegada més l’edició anterior de la cadena de llibres.

 

LLIBRES QUE GESTIONARÀ LA COMPRA EL CENTRE (i que NO han de comprar les famílies):

4387cc4b-885f-454f-9ca5-535d023c750d

1r ESO:
– Biologia i Geologia
– Castellà
– Geografia i Història

2n ESO:
– Castellà
– Geografia i Història
– Matemàtiques

3r ESO:
– Biologia i Geologia
– Castellà
– Geografia

4t ESO:
– Biologia i Geologia
– Castellà
– Geografia i Història

1r PFB
– Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics

2n FPB
– Comunicació i societat II
– Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades

Per a consultes del llistat de llibres de text, està publicat en la pàgina web del centre.

Batxillerat: Animem, també, els antics i presents alumnes de batxillerat, a cedir els llibres de text i/o lectura de batxillerat per tal de posar en marxa una Xarxa de Llibres interna del centre, amb el benefici que això suposa per a les famílies. A aquells alumnes participants se’ls aportarà un carnet de biblioteca que els donarà accés als llibres de lectura que necessite l’alumn@ al llarg del curs. Els llibres es registren i entreguen en la Secretaria del centre (Eva Ferrando).