Immersió lingüística en llengua anglesa a Pasarón de la Vera

Gràcies a la convocatòria d’ajudes per al desenvolupament de programes d’immersió lingüística en llengua anglesa de la Secretaria d’Estat d’Educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional, un grup d’alumnes de 2n d’ESO, acompanyat per les professores Montse Albert i Carolina Martínez, està realitzant un campament a Pasarón de la Vera (Cáceres).

El programa d’immersió en llengua anglesa del Ministeri d’Educació i FP planteja objectius importants com estimular la pràctica oral de l’anglès en entorns comunicatius més amplis que els que permet l’entorn escolar i contextualitzar l’ensenyament de la llengua anglesa en temàtiques d’interès cultural, social, històric, artístic i mediambiental.

Amb això, es contribueix, a més de promoure objectius estrictament lingüístics, al foment de valors de caràcter humanístic, així com al contacte i coneixement de diferents espais naturals.