CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS 23-24

L'alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions presentant la sol·licitud corresponent al centre abans del 31 d'octubre.

En els següents documents es pot descarregar els documents de sol·licitud.

document de descàrrega en pdf

Música ESO

document de descàrrega en pdf

Dansa ESO

document de descàrrega en pdf

Esportista ESO

document de descàrrega en pdf

Música BATXILLERAT

document de descàrrega en pdf

Dansa BATXILLERAT

document de descàrrega en pdf

Esportista BATXILLERAT

Es pot accedir a la web oficial de Conselleria del procediment per a sol·licitar les convalidacions i exempcions per l'actual curs 2023-2024 en el següents enllaços.