CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS 20-21

L'alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions.

En el següent enllaç es pot consultar el procediment per a sol·licitar les convalidacions i exempcions per l'actual curs 2020-2021.

http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/procedimientos

 

Aquesta informació també està publicada en la nostra web en el apartat del menú MATRÍCULA CURS 20-21/CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS 20-21.

BEQUES 20-21

BEQUES MEC CURS 20-21

BATXILLERAT

  • El termini de presentació de sol·licituds és del 9 d’agost a l’1 d’octubre.
  • La tramitació es realitza de forma Online.
  • Podeu consultar tota la informació  i realitzar la tramitació en el següent enllaç:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/nu/050130-nu-2020.html

 

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

  • El termini de presentació de sol·licituds és del 9 d’agost al 30 de setembre.
  • La tamitació es realitza de forma Online.
  • Podeu consultar tota la informació i realitzar la tramitació en el següent enllaç:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2020.html