CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS 20-21

L'alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions.

En el següent enllaç es pot consultar el procediment per a sol·licitar les convalidacions i exempcions per l'actual curs 2020-2021.

http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/procedimientos

 

Aquesta informació també està publicada en la nostra web en el apartat del menú MATRÍCULA CURS 20-21/CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS 20-21.