AVÍS LEGAL

Actualització de la informació i continguts

La informació que apareix en este espai web és la vigent en la data de la seua última actualització. La Generalitat i l’IES Alcàsser es reserven el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’este espai web, poden limitar o no permetre l’accés a este website.

La Generaliltat i L’IES Alcàsser realitzen els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer. No obstant això, no podem garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L’accés a l’espai web de l’IES Alcàsserl, així com l’ús que es puga fer de la informació que conté, són exclusivament responsabilitat de l’usuari. La Generalitat i el centre no es responsabilitzarà de ningú perjudici que es puga derivar d’aquest accés o ús d’informació.

En el nostre espai s’inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers “link” que s’han considerat d’interés per als usuaris. La Generalitat i l’IES alcàsser no assumix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d’estos enllaços.

Navegació, accés i seguretat

L’accés i la navegació per el nostre espai web suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en este. La Generalitat i el centre realitza els màxims esforços per a oferir la navegació en les millors condicions i evitar els perjuís que pogueren ocasionar-se durant esta.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual d’este website, el disseny i els continguts, són titularitat de la Generalitat i l’IES Alcàsser, excepte expressa identificació d’una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

La Generalitat i el centre es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual.

Protecció de dades

L’accés al nostre espai web es realitza de forma anònima.

L’usuari que accedisca a l’àrea personal queda informat de la utilització i la incorporació de les dades de l’usuari existents en el certificat digital en un fitxer automatitzat de caràcter personal el responsable del qual és la Direcció General de Tecnologies de la Informació, i l’ús i la finalitat de la qual és la de poder oferir els servicis de subscripció del Portal, no sent en cap cas les dades referides objecte de tractament o de cessió a tercers si no és amb el consentiment inequívoc de la persona afectada, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’IES Alcàsser informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l’omplir algun formulari d’inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, s’incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de la Generalitat i seran tractats de conformitat amb la regulació establida d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones les dades personals de les quals consten en un fitxer informatitzat de la Generalitat podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant de l’òrgan responsable del fitxer. En el cas de desconéixer este òrgan, la sol·licitud es dirigirà a la Direcció General de Tecnologies de la Informació: c/ Miquelet, 5 46001 València.

L’accés a nostre espai web implica de forma obligatòria la utilització de galetes. (Les galetes són xicotetes quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recorde certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà). Cap galeta emmagatzema informació de caràcter personal, únicament s’emmagatzema informació tècnica necessària per al funcionament correcte del Portal.

Accessibilitat

Un dels objectius que la Generalitat i el nostre centre s’ha marcat amb el desenvolupament d’esta nova web és posar tota la seua informació a disposició del nombre més gran de ciutadans, evitant l’exclusió i promovent l’accessibilitat per aconseguir la universalització de la informació. L’objectiu és que totes les persones puguen navegar per les pàgines d’este portal web sense trobar dificultats d’accés.

El nou portal de la Generalitat s’ha desenvolupat amb este propòsit, amb l’ànim de facilitar l’accés universal, permetre l’accés amb diferents tipus d’usuari, incloure continguts clars i ben estructurats i millorar la navegació i l’experiència de l’usuari. Per això, des de les primeres fases del projecte s’ha treballat en la línia d’adaptar tota la web a les recomanacions sobre el compliment de les Pautes d’Accessibilitat establides pel W3C (Consorci de la World Wide Web), i més concretament a l’estàndard AA.

El nostre treball i el nostre esforç van encaminats a millorar de forma contínua l’accessibilitat d’este portal, i és per això que esperem la seua comprensió i la seua col·laboració i els invitem a ajudar-nos a millorar este lloc web per mitjà de l’enviament dels seus comentaris i suggeriments.

Gràcies per visitar-nos.