LLISTATS ESO

Publiquem els llistats amb la distribució de l'alumnat en grups i subgrups. L'alumnat el dia de la presentació del curs ha de saber a quin grup i/o subgrup pertany per tal de fer més efectiva l'acollida. El dia de l'acollida serà l'alumne qui haurà de transmetre directament al tutor/a qualsevol errada o incidència que es detecte. El professorat tutor farà les gestions necessàries a partir del dia de l'acollida. (No apareixen en les llistes els grups de 2n A, 2n PAC, 3r PMAR i 4t PR, configurats pel Departament d'Orientació)