NOUS LLISTATS BATXILLERAT

Aquesta distribució de cada grup en subgrups és la distribució que s'ha de seguir el dia de l'acollida. Si es detecta qualsevol incidència a les llistes, l'alumne/a li ho comunicarà directament al tutor eixe dia. A partir del dia 14, el tutor farà els ajustos que considere oportú a la configuració dels subgrups. La configuració del grup-classe està tancada, no n'hi ha possibilitat de canvi de grup.