COMENCEM ESTE NOU CURS 2020-21

Estimades famílies comencem un nou curs escolar el qual se’ns presenta, donades les circumstàncies de la pandèmia, ple d’incerteses. Sabem que no va a ser un curs fàcil per a ningú, ni per a l’alumnat i les seues famílies, ni per als docents i la resta de tot el personal que treballa al centre, però ací estem per a tirar-lo endavant en les millors condicions possibles i amb la mateixa il·lusió de tots els anys.
Al llarg d’esta setmana a la web del centre i a l’App de l’AMPA rebreu tota la informació necessària per poder començar el curs la propera setmana. Anem a poc a poc, entre altres coses per què les circumstàncies són molt canviants i s’hem d’anar adequant a elles, però, insistim, rebreu tota la informació necessària perquè pugueu estar tranquils, dins del que ho permet el moment que ens ha tocat viure.
Recordeu que ja us comunicarem, a data de 29 de juliol, la planificació que, seguint ordres de la Conselleria d’Educació s’ha fet per a este curs, sempre i quan es mantinguen les circumstàncies actuals:

- 1r ESO: Vindran tots els dies a classe.

- 2n Àmbits, 2n K (PAC), els dos grups de PMAR i els dos grups de PR4: Vindran tots els dies a classe.

- 2n i 3r ESO: Cada grup es dividirà en dos subgrups (2nB 1 i 2nB 2, 2nC 1 i 2nC 2, etc.) i alternaran els dies de classe. Una setmana 2nB 1 vindrà dilluns, dimecres i divendres i 2nB 2 vindrà dimarts i dijous, i a la setmana següent s’invertirà (2nB vindrà dilluns, dimecres i divendres i 2nB 1 dimarts i dijous). El professorat pautarà les tasques a desenvolupar els dies que l’alumnat no estiga al centre.

- 4t ESO, 1r Batx i 2n Batx grups mati: Es reproduïx la mateixa planificació que a 2n i 3r ESO

- 4t ESO, 1r Batx i 2n Batx grups vesprada: En funció de la configuració dels grups i de la capacitat de les aules, cabria la possibilitat que alguns grups puguen vindre tots els dies a classe.

Hui, us comuniquem l’organització de la primera setmana, la setmana d’acollida. Cada dia rebrem a un nivell per tal de poder atendre a l’alumnat en condiciones i explicar-los tota la normativa Covid i tota la planificació anterior, i el dilluns 14 ja començarem tots amb «normalitat».

HORARI SETMANA D’ACOLLIDA (7-11 DE SETEMBRE)

     DILLUNS 7. 3r ESO: 10.00-12.00h
     DIMARTS 8. 2n ESO: 10.00-12.00h
     DIMECRES 9. 1r ESO: 10.00-13.00h
     DIJOUS 10.   4t ESO-2n BATX MATI: 9.30-11.30h    -  4t ESO-2n BATX VESPRADA: 12.00-14.00h
     DIVENDRES 11.  1r BATX MATI: 9.30-11.30h   -  1r BATX VESPRADA: 12.00-14.00h  -   CICLES FORMATIUS GM i GS: 11.00-13.00h

A finals de setmana penjarem a la web (www.iesalbal.es) les llistes dels subgrups, ja que des del primer dia (dia d’acollida) l’alumnat s’haurà d’incorporar al seu grup de referència. També podreu consultar a la web el Pla de Contingència (normativa COVID a l’IES Albal). De moment, podeu consultar informació a la web aulasegura.es que ha creat la Conselleria d’Educació i que és un resum general de tot el que cal complir als centres.

Salutacions,
L’Equip Directiu de l’IES Albal