Matemáticas


SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

1r.
ESO

MATERIAL
COMPLEMENTARI

2n.
ESO

ACTIVITATS
DE
REFORÇ 2 ESO

3r.
ESO

MATERIAL
COMPLEMENTARI

4t.
ESO

4t
Opció
B 2010_1011

BATXILLERAT

1r.
Batxiller

Matemàtiques
I

deures-estiu

Matemàtiques
Aplicades
a les Ciències Socials I

2n.
Batxiller

Matemàtiques
II

Matemàtiques
Aplicades
a les Ciències Socials II

 


ENLLAÇOS D'INTERÉS

JOCS de LÒGICA i CUR

http://www.scienceacademy.com/maestro/index.html

Joc
de
preguntes de mates per a primer cicle

http://www.amejor.com/mates

Jocs
i
curiositats per a primer cicle d’ESO

http://www.juegosmensa.com

Col·lecció
de jocs d’ingeni del club mensa.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/taller/juegos/juegos.htm

Jocs
del
taller de Matemàtiques

http://www.xtec.es/~jbuil/tangram/

Pàgina
sobre
el tangram. Es pot jugar en línia

http://inicia.es/de/f.pascual

Propostes
de
lògica para pensar un poc y treballar estratègies de resolució
de problemes

http://personal.redestb.es/javfuetub/index.htm

Pàgina
de
mates feta per un estudiant de 17 anys. Per a batxillerat

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4329/cumat.htm

Curiositats
matemàtiques

http://centros5.pntic.mec.es/ies.juan.de.mairena

Acudits, curiositats
i endevinalles.