Inglés

  

 Department information

Informació del Departament

Dictionaries on-line

Diccionaris on-line 

 News

Notícies

Games & Activities on-line

Jocs i activitats on-line

Radios in English and Podcasts

Radios en anglés i Podcasts

 

Useful information

Informació útil

  Teachers´ Resources

Recursos per al professorat 

Newspapers

Premsa

 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1r. ESO

    Textbooks and readers

Classwork & Revision Sheets

Summer Tasks

2n. ESO

   Textbooks and readers

Classwork & Revision Sheets

Summer Tasks

 

3r. ESO

    Textbooks and readers

Classwork & Revision Sheets

Summer Tasks

4r. ESO

   Textbooks and readers

Classwork & Revision Sheets

Summer Tasks

BATXILLERAT

1r. Batxiller  

   Textbooks and readers  

Classwork & Revision Sheets 

Summer Tasks

2n. Batxiller

 Textbooks and readers

Classwork & Revision Sheets

Summer Tasks

PAU information & Exams

 

 ENGLISH CORNER (RAMÓN’S BLOG)