Normativa de centre

legislacion ok

L'EOI Paterna es regeix per la legislació vigent per al cos d'escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, que pots consultar ACÍ.

A més, l'EOI Paterna ha elaborat els documents de centre preceptius, que es troben vigents després de l'aprovació per part del Consell Escolar.