Consell Escolar

consell_escolar-3

El Consell Escolar de l'EOI de Paterna és l'òrgan col·legiat de govern amb la màxima autoritat.

Representa tots els sectors de la comunitat educativa del centre.

Entre les seues funcions està la d'avaluar i aprovar la Programació General Anual del centre, els pressupostos, participar en l'elecció de la persona que exercisca la Direcció, analitzar i valorar el funcionament del centre, elaborant proposades per a millorar la qualitat de la gestió i de l'ensenyament.