Absències del professorat

 

IDIOMA

GRUP

HORARI

DATA

INCIDÈNCIA

PREVISIÓ

ALEMANY

ANGLÉS

FORMATIU B2

2B2B

16.00-17.00H

17.00H-19.00H

21 DE MAIG SUSPENSIÓ DE LES CLASSES
FRANCÉS

ITALIÀ

VALENCIÀ