Absències del professorat

 

IDIOMA

GRUP

HORARI

DATA

INCIDÈNCIA

PREVISIÓ

ALEMANY

ANGLÉS

FRANCÉS

ITALIÀ

VALENCIÀ