Trasllat d’expedient i matrícula viva

Trasllat d'expedient

Cal sol·licitar trasllat d'expedient quan un estudiant es matricule en una EOI després d'haver sigut prèviament estudiant d'una altra/s EOI.

El trasllat d'expedient sempre se sol·licita en l'EOI d'origen i no en l'EOI d'arribada i si una persona ha sigut estudiant en dues o més EOI sense realitzar aquest tràmit prèviament, haurà de sol·licitar trasllat en cadascuna de les EEOOII on ha sigut estudiant

Exemple:

 • María Gómez Sierra va ser estudiant d'anglés B1.1 a l'EOI d'Alacant en el CE 2016/17 i va aprovar;
 • en 2017-18 es va matricular a l'EOI de Gandia de B1.2 i va aprovar tant l'examen final del curs, com la certificació de B1. No obstant això, en matricular-se a l'EOI de Gandia no va sol·licitar trasllat d'expedient a l'EOI d'Alacant.
 • Enguany decideix matricular-se a l'EOI de Paterna. En aquest cas haurà de sol·licitar dos trasllats d'expedients: un a l'EOI de Gandia i l'altre a l'EOI d'Alacant.

Per a realitzar el trasllat d'expedient cal seguir les pautes següents:

 1. Anar al següent enllaç i seleccionar l'opció “Certificacions acadèmics i trasllat d'expedient (EOI)”
 2. Triar el “Òrgan gestor”, és a dir l'EOI d'origen on cal tramitar el trasllat
 3. Emplenar el formulari de l'enllaç, guardar-lo en l'ordinador i pagar
  • Opcions de pagament:
   • Imprimir el formulari 046, guardar-lo i portar-lo al banc, per a pagament en caixa o caixer automàtic
   • Pagar per internet amb targeta de dèbit/credito en el següent enllaç
 1. Després del pagament de la taxa, segons la modalitat triada, portar els següents documents al centre:
 • pagament en el banc (caixa): exemplars de 046 cunyats pel banc;
 • pagament en el banc (caixer): exemplars de 046 + tícket rebut del caixer;
 • pagament telemàtic: exemplars de 046 + el resguard de pagament telemàtic.

 

Matrícula viva

Quan un estudiant es matrícula en una EOI però al llarg del curs, posem al desembre, vol mudar-se a una altra, llavors haurà de tramitar un trasllat en “matrícula viva”.

Exemple:

 • Esteban González Iglesias és estudiant de Francés A2.2 en l'EOI de Paterna en el CE 2020/21 però al desembre 2021 es trasllada a Elx.
 • Com vol seguir els seus estudis en l'EOI d'Elx, primer es posa en contacte amb l'EOI d'Elx perquè aquesta li confirme que hi ha vacants en el grup desitjat. L'EOI d'Elx haurà de deixar-li un resguard de “disponibilitat de plaça” i/o “preinscripció”.
 • Després d'haver obtingut aquesta informació i/o autorització haurà de posar-se en contacte amb l'EOI de Paterna que li demanarà realitzar un pagament de la taxa, seguint el mateix procediment a dalt explicat de trasllat d'expedient

IMPORTANT! Només es podrà realitzar trasllat en matrícula viva quan hi haja disponibilitat de vacants en l'EOI d'arribada.