Expedició de certificats i títols

 

NOTA IMPORTANT: Abans de realitzar qualsevol sol·licitud, és fonamental llegir la informació fins al final i conéixer la diferència entre CERTIFICACIÓ i TÍTOL.

La CERTIFICACIÓ té un preu de 2,45€, s'expedeix directament al centre i recull tot l'historial d'estudis realitzats en EOI.

El TÍTOL té un preu entre 13,24€ i 24,08€ (segons nivell), és expedit per Conselleria (amb la qual cosa pot tardar mesos a rebre's) i acredita un únic idioma i nivell.

En cas de dubte sobre quin document cal expedir en cada cas, escriu un correu electrònic a 46036426.secret@gva.es

SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ ACADÈMICA

 1. Descarregar imprés de sol·licitud

 2. Anar al següent enllaç i seleccionar l'opció “Certificacions acadèmics i trasllat d'expedient (EOI)”
 3. Emplenar el formulari de l'enllaç, guardar-lo en l'ordinador i pagar
 4. Opcions de pagament:
  • Imprimir el formulari 046, guardar-lo i portar-lo al banc, per a pagament en caixa o caixer automàtic
  • Pagar per internet amb targeta de dèbit/credito en el següent enllaç
 5. Després del pagament de la taxa, segons la modalitat triada, portar els següents documents al centre:
  • pagament en el banc (caixa): exemplars de 046 cunyats pel banc;
  • pagament en el banc (caixer): exemplars de 046 + tícket rebut del caixer;
  • pagament telemàtic: exemplars de 046 + el resguard de pagament telemàtic.

 

SOL·LICITUD DE TITULACIÓ ACADÈMICA

 

 1. Descarregar imprés de sol·licitud
 2. Anar al següent enllaç i seleccionar una de les opcions següents en funció del nivell
  • Certificat (o petició duplicat) Superació del Nivell A2 (Marc Comú Europeu)
  • Certificat (o petició duplicat) Superació del Nivell B1 (Marc Comú Europeu)
  • Certificat (o duplicatats) Superació del Nivell B2 (Marc Comú Europeu)
  • Certificat de Superació del Nivell C1 – MCER C1 (LOE)
  • Certificat de Superació del Nivell C1 – MCER C2 (LOE)
 3. Emplenar el formulari de l'enllaç, guardar-lo en l'ordinador i pagar
 4. Opcions de pagament:
  • Imprimir el formulari 046, guardar-lo i portar-lo al banc, per a pagament en caixa o caixer automàtic
  • Pagar per internet amb targeta de dèbit/credito en el següent enllaç
 5. Després del pagament de la taxa, segons la modalitat triada, portar els següents documents al centre:
  • pagament en el banc (caixa): exemplars de 046 cunyats pel banc;
  • pagament en el banc (caixer): exemplars de 046 + tícket rebut del caixer;
  • pagament telemàtic: exemplars de 046 + el resguard de pagament telemàtic.

 

IMPORTANT!

 • Les titulacions acadèmiques s'expedeixen en el centre on s'han acabat els estudis corresponents. Per ex. si un estudiant va traure B2 de francés en l'EOI de Quart de Poblet, però ara estudia en l'EOI de Paterna, ha de sol·licitar la titulació en l'EOI de Quart de Poblet.
 • En canvi, les certificacions acadèmiques s'expedeixen en el centre on s'està estudiant i perquè comparega tota la informació d'EEOOII anteriors cal sol·licitar prèviament trasllat d'expedient en la/s Escola/s on es va estudiar prèviament (Afegir enllaç a la nova secció de “Trasllats d'expedients i matrícula viva”)
 • Després de la realització, quan necessari, del tràmit de trasllat d'expedient, el lliurament de la sol·licitud i la taxa pagada, l'expedició de la certificació acadèmica serà contextual
 • En canvi, la titulació acadèmica, és a dir el pergamí, pot tardar mesos a entregar-se, per tant, en casos urgents no és una opció aconsellable. A l'efecte d'oposicions, borses de treball, concursos, etc. els dos documents són equivalents.