Equip directiu

equipo directivo

L'equip directiu de l'Escola d'Idiomes està format per professorat del centre que s'encarrega de l'organització i el correcte funcionament d'aquest.

Els membres de l'equip directiu de l'Escola Oficial d'Idiomes de Paterna durant el curs 2023/24 són: