Preus i taxes

Descàrrega ací les taxes per al curs 2020/2021

 

 

 

 

LES TAXES ES FACILITARAN EN EL CENTRE, NO PAGAR CAP TAXA SENSE HAVER CONSULTAT PRÈVIAMENT Al CENTRE

  • Taxa de matrícula http://www.ceice.gva.es/doc046/eoi/és/taxes-9667mo.asp
   • seleccionar EOI Paterna i nivell i donar-li a continuar.
   • seleccionar eventuals bonificacions i donar-li a continuar (tota bonificació caldrà justificar-se amb còpia de document corresponent en vigor (ex. targeta de família nombrosa, targeta de minusvalidesa, etc.)
   • Crear i emplenar 046, donar-li a acceptar i gaurdarlo en pdf
   • Imprimir-ho per a pagar-ho en banc/caixer i portar-ho al centre o pagar per via telemàtica, generar el resguard de pagament telemàtic i portar-lo/enviar-lo al centre. (ATENCIÓ: LA REALITZACIÓ DEL PAGAMENT DE LA TAXA MITJANÇANT DISPOSITIUS MÒBILS IMPOSSIBILITA LA RECUPERACIÓ DE L'IMPRÉS 046, ES RECOMANA NO REALITZAR ELS PAGAMENTS MITJANÇANT AQUESTS DISPOSITIUS)

    - La realització del pagament de la taxa a través de l'imprés 046 pot donar problemes per a recuperar el document si es realitza el tràmit a través de dispositius mòbils. Se suggereix evitar aquest mètode en la mesura que siga possible.

  • Obertura d'expedient*  http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMEOI:
   • seleccionar EOI Paterna i obertura d'expedient i donar-li a continuar
   • seleccionar eventuals bonificacions i donar-li a continuar (tota bonificació caldrà justificar-se amb còpia de document corresponent en vigor (ex. targeta de família nombrosa, targeta de minusvalidesa, etc.)
   • Crear i emplenar 046, donar-li a acceptar i gaurdarlo en pdf
   • Imprimir-ho per a pagar-ho en banc/caixer i portar-ho al centre o pagar per via telemàtica, generar el resguard de pagament telemàtic i portar-lo/enviar-lo al centre.(ATENCIÓ: LA REALITZACIÓ DEL PAGAMENT DE LA TAXA MITJANÇANT DISPOSITIUS MÒBILS IMPOSSIBILITA LA RECUPERACIÓ DE L'IMPRÉS 046, ES RECOMANA NO REALITZAR ELS PAGAMENTS MITJANÇANT AQUESTS DISPOSITIUS)
  • Carnet d'estudiant**  http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/taxes.asp?idf=ADMEOI:
   • seleccionar EOI Paterna i  Expedicion o renovació de targetes d'identitat d'alumnes (excep. enseñ. oblig i donar-li a continuar
   • seleccionar eventuals bonificacions i donar-li a continuar (tota bonificació caldrà justificar-se amb còpia de document corresponent en vigor (ex. targeta de família nombrosa, targeta de minusvalidesa, etc.)
   • Crear i emplenar 046, donar-li a acceptar i gaurdarlo en pdf
   • Imprimir-ho per a pagar-ho en banc/caixer i portar-ho al centre o pagar per via telemàtica, generar el resguard de pagament telemàtic i portar-lo/enviar-lo al centre.(ATENCIÓ: LA REALITZACIÓ DEL PAGAMENT DE LA TAXA MITJANÇANT DISPOSITIUS MÒBILS IMPOSSIBILITA LA RECUPERACIÓ DE L'IMPRÉS 046, ES RECOMANA NO REALITZAR ELS PAGAMENTS MITJANÇANT AQUESTS DISPOSITIUS)

* Taxa obligatòria per a estudiants que no puguen justificar matrícules prèvies en qualsevol Escola Oficial d'Idiomes (= EOI) de la Comunitat Valenciana. Per a justificar aquesta matrícula prèvia serà suficient qualsevol document oficial d'una altra EOI (ex. copia d'antic carnet, butlletí de notes, certificació acadèmica, etc.).

** Opcional.
A més, tots els estudiants que hagen cursat idiomes en altres EOI de tot el territori nacional hauran de tramitar a la seua escola d'origen el trasllat d'expedient. --> afegir enllaç a la secció corresponent: https://portal.edu.gva.es/eoipaterna/trasllat-de-expedient-i-matricula-viva-2/