Claustre de professorat

claustro

El claustre de professorat està compost per tot el professorat del centre, independentment del departament al qual pertanya. Es reuneix almenys una vegada al trimestre.