Àrea d’igualtat i convivència

Screenshot at 2023-09-29 13:16:29

Com cada any, en arribar finals de setembre, celebrem la setmana internacional de les persones sordes. Aquesta commemoració data del 1958 i va ser propiciada per la Federació Mundial de Persones Sordes (WFD, sigla en anglés). Es tracta d’un esdeveniment de caràcter reivindicatiu en què les comunitats sordes de tot el món expressen les seues demandes en qüestió de drets, alhora que reivindiquen la riquesa de la cultura sorda i de la llengua de signes.

Dia_internacional_dislexia_mail
Dia_internacional_dislexia_mail
27igualdad

La coordinació d'igualtat i convivència fomenta activitats i actituds que contribuïsquen a l'eliminació de desigualtats de diversa índole i vetla pel compliment del Pla de Convivència del centre, inclòs al Reglament de Règim Interior.

Dia_Internacional_Persones_Sordes_mail

Com cada any, en arribar finals de setembre, celebrem la setmana internacional de les persones sordes. Aquesta commemoració data del 1958 i va ser propiciada per la Federació Mundial de Persones Sordes (WFD, sigla en anglés). Es tracta d’un esdeveniment de caràcter reivindicatiu en què les comunitats sordes de tot el món expressen les seues demandes en qüestió de drets, alhora que reivindiquen la riquesa de la cultura sorda i de la llengua de signes.