Francés

frances_2

El francés és la llengua estrangera més estudiada en el continent europeu després de l'anglés. La OIF (Organització Internacional de la Francofonia) és, com el seu nom indica, una organització internacional que engloba als països que tenen el francés dins de les seues llengües, ja siga com a llengua oficial, cooficial, materna, o simplement com una llengua d'ús comú per diferents grups que facen vida en aquests països.

TENS MOLTS MOTIUS PER A APRENDRE FRANCÉS!