Delegad@s de classe

delegado

Els delegats i les delegades de classe són triats per sufragi directe i secret una vegada transcorregut el primer mes de classes del curs escolar. Es tria un/a delegat/da i un/a subdelegat/da, que exerceix les funcions del primer en cas d'absència o malatia.