VACUNACIÓ INFANTIL

SEGONA FASE DE VACUNACIÓ

Estimades famílies,
Tal com es va fer en les anteriors ocasions, des del centre vos traslladem a les mares, pares i persones representants legals de l’alumnat, el nou full informatiu que conté informació rellevant per a la família sobre la vacunació i un nou document d’autorització de la vacunació de menors en l’àmbit escolar.

Aquesta documentació-autorització signada* per les famílies ha de tornar-se al centre, com a data límit, el proper dimecres 9 de febrer.
Des del centre es comunicarà a les famílies de l’alumnat el dia i l’hora acordats quan arribe la informació des del centre de Salut encarregat de la vacunació.

(*)En les situacions de separació, divorci, nul·litat, ruptura de parelles i situacions anàlogues l’autorització haurà d’estar signada pels dos progenitors.
IMPORTANT: No es podrà vacunar ningú que no dispose de l’autorització signada.

D’altra banda, l’alumnat haurà d’anar acompanyat en el moment de la vacunació per un familiar o qualsevol altra persona adulta en la que hagen delegat els seus representants legals. Aquelles famílies que no puguen acompanyar a l’alumnat han de signar el document de delegació per a l’acompanyament de menors.

Clique ací per descarregar la documentació:
INFORMACIÓ SOBRE LA SEGONA FASE DE VACUNACIÓ (alumnat de 4t, 5é i 6é)
AUTORITZACIÓ PER A LA VACUNACIÓ EN CENTRES EDUCATIUS
DELEGACIÓ D’AUTORITZACIÓ PER A L’ACOMPANYAMENT DE MENORS