REPTE BANDERES I COFRES

Us proposem un joc de lògica per a l’alumnat. És una variant del “Màster Mind”, en un entorn de pirates i tresors. Hi ha dos vaixells pirates, el primer té un cofre però no sap la combinació del cadenat i el segon el sap. El primer vaixell pirata es comunica amb banderes i li demana … Read more

RSME. Recomanacions COVID19

Àrea Matemàtiques

Nivells Tots

Es tracta d’un article on s’estructura com cal que siga l’ensenyament a aquest moment i explica com treballar la pandèmia com a recurs per a l’aprenentatge. Presenta nombrosos enllaços a materials i continguts audiovisuals per a facilitar el procés d’ensenyança- aprenentatge online

Read more

Numeració i Càlcul.

Àrea Matemàtiques

NIvel PREK2 (3 a 8 anys)

Aquest recurs forma part del curs semipresencial “Recursos de matemàtiques per a Educació Infantil i Primària “

En teniu un fum d’activitats per a treballar la Numeració i el Càlcul en les etapes inicials.

Read more

Estadística i Probabilitat. Pinces i lletres.

Àrea Matemàtiques

Nivell PREK2 (6 a 8 anys)

Aquest recurs forma part del curs semipresencial “Recursos de matemàtiques per a Educació Infantil i Primària “

El recurs tracta de identificar les grafies de les lletres i fer els primers recomptes. Cal adaptar el grup al nom dels familiars.

Read more

GEOMETRIA. Omplim les figures

Àrea Matemàtiques

Nivell PREK2 (3-8 anys)

Aquest recurs forma part del curs semipresencial “Recursos de matemàtiques per a Educació Infantil i Primària “

El recurs tracta de desenvolupar la capacitat espacial. Cal fer per part de l’alumnat una indagació de les diferents posicions de les peces. Les figures estan graduades per dificultat

Read more

Cardinal i ordinal

Àrea Matemàtiques

Nivell   PREK2 ( 3 a 6 anys)

Aquest recurs forma part del curs semipresencial “Recursos de matemàtiques per a Educació Infantil i Primària “. 

Ací teniu recursos per a tractar la cadena numèrica. Hi ha tres activitats que es poden imprimir i treballar de manera senzilla a casa.

Read more

PROJECTE GIRLS4STEM

Des del CEFIRECTEM estem col·laborant amb la Universitat de València en el Projecte GIRLS4STEM. Des d’aquest CEFIRE considerem que l’educació en igualtat és un dels principals fonaments per a promocionar una ciutadania crítica i igualitària. Bàsicament es tracta de posar en contacte a científiques actuals amb alumnat no universitari, per a què mitjançant la vida … Read more

L’experimentació a l’aula de primària

La tradició a les escoles ha estat transmetre continguts teòrics i descontextualitzats, massa abstractes per ser compresos de manera profunda per les/pels alumnes. D’aquesta manera, es veu necessària l’experimentació a l’aula. Es pot fer a través d’experiments científics, treball amb materials manipulatius o simulació de situacions reals entre altres. A través de diverses experiències, poden … Read more