Desafío STEAM, el concurs

Compartim amb vosaltres una iniciativa que acaben de llençar des de Fundació Telefònica, Desafío STEAM, és un concurs de programació, robòtica, ciències, arts i tecnologia per a joves en què, de manera lúdica i divertida, puguen treballar en projectes que milloren el seu entorn, mentre reflexionen sobre el moment actual i consoliden actituds com el treball col.laboratiu, … Read more

Webinar programació i STEAM

Els projectes STEAM i la codificació creativa Aquest webinar organitzat per Forma Robotik està dirigit al professorat d’Educació Primària i Secundària interessat a aprofundir sobre els projectes STEAM per a incorporar-los en els seus programes educatius i enriquir notablement les seues classes. Està desenvolupat al llarg de 4 seminaris d’1 hora de duració cadascun, més … Read more

Integrant Matemàtiques

Integrant Matemàtiques és un canal de YouTube de Lluís Bonet, professor de matemàtiques de l’IES Mare Nostrum d’Alacant.

En aquest canal trobareu diferents tipus de vídeos frescos i estimulants tant per al professorat com per a l’alumnat.

A la llista de reproduccions els vídeos estan classificats per tres blocs:

  1. Projectes VIDEOMAT
  2. Problemes oberts de matemàtiques
  3. Preparats per a la PAU

Read more

Recursos didàctics amb calculadora a la pàgina web de CASIO

Àrea Matemàtiques

Nivells Tots

En aquest pàgina podeu descarregar un munt d’activitats amb calculadora bàsica, científica, gràfica o amb CAS, adequades per als diferents nivells.

Moltes d’aquestes activitats han estat elaborades als diferents grups de treball i seminaris que any rere any convoca la Federación Española Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) i en els quals participa professorat de tot el territori nacional.

Els recursos están organitzats pels següent temes:

  • Actividades para el aula.
  • Ejercicios de sostenibilidad.
  • Formación de la calculadora.
  • Libros de ejercicios.
  • Programas para la calculadora.
  • Enlace a la Revista Casio News (revista amb experiències d’aula del professorat de primària, secundària i batxillerat).
  • Videos tutoriales.

També hi trobareu manuals i emuladors de les seues calculadores.

Read more

Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana

Àrea  Matemàtiques

Nivells Tots

A la pàgina de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana “al-Khwarizmi” podeu trobar en obert:

La col·lecció de problemes del calendari matemàtic, així com la publicació del problema del dia.

L’applet del mes del Institut Geobegra Valencià.

Col·leccions de problemes classificats per nivells de les olimpíades matemàtiques que organitza la societat.

Activitats interdisciplinàries de les rutes matemàtiques.

Read more

RSME. Recomanacions COVID19

Àrea Matemàtiques

Nivells Tots

Es tracta d’un article on s’estructura com cal que siga l’ensenyament a aquest moment i explica com treballar la pandèmia com a recurs per a l’aprenentatge. Presenta nombrosos enllaços a materials i continguts audiovisuals per a facilitar el procés d’ensenyança- aprenentatge online

Read more

Naukas Bilbao

Xarrades de divulgació científica. 500 xarrades i actuacions de Naukas Bilbao. 5.800 minuts de ciència, escepticisme i humor. Des de 2011 a 2019.  

Earth Learning Idea. Activitats relacionades amb ciències de la Terra

  “Earth Learning Idea” és un projecte on es proposen idees per a realitzar activitats pràctiques relacionades amb ciències de la Terra. Proporciona activitats pràctiques low cost i descàrrega gratuïta, de fàcil preparació i realització i molt motivadores per a l’alumnat, traduint aquestes pràctiques a diferents idiomes. https://www.earthlearningidea.com/

PLANTéatelo

Col·lecció de pràctiques adaptades a primària i secundària que serveixen per a encuriosir científica de l’alumnat, plantejant-se preguntes i ajudant-los a descobrir respostes mitjançant l’experimentació. Conté vídeos. http://www.ibmcp.csic.es/es/actividades/planteatelo