GEOMETRIA. Omplim les figures

Àrea Matemàtiques

Nivell PREK2 (3-8 anys)

Aquest recurs forma part del curs semipresencial “Recursos de matemàtiques per a Educació Infantil i Primària “

El recurs tracta de desenvolupar la capacitat espacial. Cal fer per part de l’alumnat una indagació de les diferents posicions de les peces. Les figures estan graduades per dificultat

Aci teniu diverses activitats per a treballar formes geomètriques i espai en PDF   Punts i Dibuix