KA1 Mobilitats de formació del professorat

cofinanciado-300x73

 

 

 

 

 

 

Aquests projectes de mobilitat ofereixen oportunitats de aprenentatge per al professorat que imparteix educació de persones adultes en tots els nivells i d'educació superior. El seu objectiu principal  és ampliar i millorar el desenvolupament professional, a més de possibilitar la col·laboració amb altres centres que imparteixen educació d'adults i educació superior en altres països d'Europa.  El professorat que s'implica en el desenvolupament, implementació i gestió d'un projecte d'aquestes característiques té accés a oportunitats que inclouen: la participació en cursos estructurats en països europeus i/o estades de períodes d'observació de 5 dies de duració en un centre associat o una altra organització relacionada amb l'educació de persones adultes, l'educació a distància i l'educació superior.

2018-20 Impulsant la dimensió europea en els programes d'educació d'adults

2018-1-ES01-KA104-048933

Aquest projecte desenvolupa accions relacionades amb la inclusió de persones i sectors més desfavorits, interculturalitat, estratègies d'internacionalització i cooperació internacional i observació de dos centres capdavanters en educació a distància a Europa: Blended Learning Consortium i el Centre National d’Enseignement a distance.

Aquest projecte fomentara el desenvolupament de les competències globals en els estudiants a fi d'afavorir la seua participació en la societat actual de manera activa i compromesa.
Aquest projecte implementa 5 itineraris diferents de formació que comencen amb un curs i es complementen amb un període d'observació.

Aquest projecte va rebre la millor puntuació de la Comunitat Valenciana i una de les millors a nivell nacional.

Website
newsletter

Setembre 2018

Desembre 2018

Maig 2019

Projectes de mobilitat de formació per a educació superior (KA103)

KA103-1-293x300
Projectes aprovats

2018-1-ES01-KA103-047701

2017-1-ES01-KA103-035999

2016-1-ES01-KA103-022933

2015-1-ES01-KA103-013321

2014-1-ES01-KA103-000278

Aquests projectes tenen com a objectiu la mobilitat del professorat d'educació superior i venen avalats per la carta Erasmus concedida en 2014 i amb duració fins a 2020. Aquest tipus de mobilitats estableix llaços de cooperació amb empreses i entitats d'educació superior a Europa.

newsletter

Projectes de mobilitat de formació per a educació superior (amb països associats KA107)

KA107-293x300
Projectes aprovats

Projecte CCI: 2018-1-ES01-KA107-049424

Projecte ITCON: 2019-1-ES01-KA107-063486

Els projectes de mobilitat KA107 ofereixen possibilitats de formació en períodes d'observació i  oportunitats per a impartir docència en centres d'Educació Superior.

La diferència entre el programa KA103 i el programa KA107 és que aquest últim inclou en el programa, països associats d'Àsia, Amèrica i Àfrica.

El Consorci de mobilitat KA107 de Comerç Internacional al qual pertany el CEED al costat d'altres 17 institucions d'Ed. Superior d'Espanya i coordinat pel IES Ribeira i Louro de Porriño (Pontevedra), té aprovades mobilitats a institucions d'Ed. Superior de *Tunez, Albània i Bòsnia.

El Consorci de mobilitat KA107 d'Informàtica al qual pertany el CEED al costat d'altres institucions d'Ed. Superior d'Espanya i coordinat pel IES Ribeira i Louro de Porriño (Pontevedra), té aprovades mobilitats a institucions d'Ed. Superior de Montenegro, Kosovo, Albània i Bòsnia.

2016-17 Qualitat en e-learning per a reduir l'abandó en l'educació d'adults

ka1-reducción-abandono-300x83
2016-1-ES01-KA104-024818

El seu objectiu és promoure l'educació a distància, desenvolupant de manera cooperativa nous espais d'aprenentatge com ara les xarxes socials i cursos online (MOOC).

S'han establit acords amb institucions que utilitzen diverses eines TIC per a la formació de la població adulta i amb interessos en l'educació a distància.

Aquest projecte pretén incloure en els plans d'estudi les competències globals que permetran a l'alumnat combinar els coneixements teòrics amb destreses útils en el món del treball.

KA1 Servei d'entrenament: Aprenentatge mixt com a enfocament experimental en l'educació. 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017

training-course-296x300

El fil conductor del curs és la teoria de l'aprenentatge mixt, la interactivitat i l'ús d'eines de TIC, *Moodle i eines de programari gratuït. L'objectiu principal del curs és fer costat als capacitadors en el seu procés educatiu continu transferint-los metodologies útils per a fomentar l'interés dels estudiants en un enfocament d'aprenentatge combinat. Oferim un espai comú per a la discussió de les millors pràctiques en educació i per a brindar habilitats per a administrar una plataforma d'aprenentatge electrònic combinada amb ensenyament sincrònic.
Part del curs implicarà l'ensenyament d'eines de TIC i Web 2.0 i com arribar als estudiants amb una metodologia activa en un entorn d'aprenentatge combinat.

Els objectius del curs van ser:

  • Descobrir les implicacions metodològiques de l'aprenentatge a distància en la pràctica docent.
    Proporcione als mestres idees pràctiques sobre com poden incorporar la tecnologia en les seues lliçons existents.
  • Establir espais per al diàleg que incorporen noves opinions per a l'aprenentatge combinat i l'anàlisi de problemes comuns.
  • Preparació de materials multimèdia per a facilitar l'autoaprenentatge i el treball col·laboratiu.
  • Moodle com a entorn d'ensenyament-aprenentatge.

El curs de capacitació està dirigit a professors de secundària, professors d'FP, formadors d'FP, coordinadors de TIC, directors d'escoles, responsables de polítiques i professors universitaris que desitgen desenvolupar habilitats i coneixements utilitzant les TIC i creant cursos d'aprenentatge electrònic.