PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ CONTRA LA TRANSMISSIÓ I EL CONTAGI DEL SARS-CoV-2

GESTIÓ DE CASOS

 Resum protocol sanitari

?FUNCIONS RESPONSABLE COVID-19 DEL CENTRE EDUCATIU (Director)

?Contactar amb les famílies en cas necessari.
? Coordinació amb el centre d’atenció primària, el centre de salut pública i les famílies.
? Si hi ha un positiu, informar centre salut pública.
? ATENCIÓ COVID GENERAL 900 300 555

 

?ATENCIÓ QUAN S’INICIEN SÍMPTOMES AL COL·LEGI

? Persona que detecta acompanya l’alumne/a i ho comunica al responsable COVID del centre.
? Mascareta quirúrgica per al/la docent acompanyant i per a l’alumnat Primària. Per alumnat Infantil si és possible també. Si l’alumnat d’infantil no es posa la mascareta, el docent acompanyant, mascareta FFP2, bata d’un sol ús i pantalla facial.

 

?ACTUACIÓ QUAN ELS SÍMPTOMES S’INICIEN FORA DEL CENTRE

? La família ha de contactar amb el seu centre d’atenció primària.
? La família ha d’informar al centre tan prompte com siga possible.

 

?ACTUACIÓ EN UN CAS CONFIRMAT

?Informar al centre educatiu del resultat positiu al més aviat possible.
?Responsable COVID del centre fa fitxa informativa de contactes estrets i envia a salut pública
?Si es produeix fora del centre i família no comunica al centre educatiu, salut pública contactà amb el centre educatiu per a la recollida de dades.

?ACTUACIÓ DEL SISTEMA SANITARI en cas confirmat

▪️Equip sanitari valorarà cas sospitós i decidirà la conveniència de realitzar PCR amb la major prioritat.
▪️Davant d’un cas sospitós aïllament de la persona i persones convivents fins al resultat de la PCR, és a dir, si un membre de la unitat familiar està pendent resultat PCR, unitat familiar està en aïllament.
▪️No està indicat l’aïllament dels contactes estrets no convivents mentre s’espera el resultat, és a dir, l’alumnat del grup bombolla i altres contactes estrets de la persona que està esperant el resultat de la PCR no s’aïllarien.

?Davant d’un cas confirmat

▪️Aïllament al domicili del cas confirmat i dels convivents.
▪️Es realitzarà el cens de contactes estrets.
▪️Responsable COVID del centre educatiu ho comunicarà a Salut Pública.
▪️La Unitat de Vigilància Epidemiològica establirà les mesures preventives oportunes.
▪️En serveis sanitaris privats, el professional sanitari que ha atés la sospita alertarà la Unitat de Vigilància Epidemiològica.
▪️Quan hi haja 1 o més casos confirmats, la Unitat Epidemiològica contactarà amb el centre educatiu
▪️S’indicaran les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguen derivar-se i es facilitarà la informació necessària tant a les famílies com al centre educatiu. 

?Gestió dels contactes del cas confirmat

▪️Un resultat negatiu de les proves no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena establerta (quan ens fan un PCR per haver estat en contacte amb un positiu confirmat).
▪️Els convivents (germans/es o familiars) d’un cas sospitós s’hauran de quedar a casa fins a conèixer el resultat. Si és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. Si és positiu faran quarantena i es realitzara una prova PCR. Si aquesta és negativa igualment han de fer la quarantena perquè són contacte directe amb un positiu.
▪️No està indicat l’aïllament preventiu de les persones que integren el grup dels germans/es o familiars del cas en el moment de la PCR.
▪️Sols si el resultat és positiu, s’establiran mesures.

?GESTIÓ DE BROTS
          Brot d’aula: 3 o més en un Grup de Convivència Estable (GCE)

▪️Aïllament domiciliari dels casos.
▪️Identificació i quarantena del GCE.
▪️Si els casos pertanyen a un GCE, suspensió de l’activitat docent fins a acabar la quarantena.
▪️Si el grupno és de convivència estable, es manté l’activitat presencial per a l’alumnat no classificat com a contacte estret.

?Brots d’una transmissió no controlada.

Si es considera que hi ha una transmissió no controlada, els serveis de Salut Pública valoraran el tancament del centre educatiu.

 

?RETORN AL CENTRE EDUCATIU

L’alumnat es podrà incorporar al centre educatiu quan s’haja complit el període d’aïllament preventiu indicat pel protocol sanitari vigent.

 

PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ CONTRA LA TRANSMISSIÓ I EL CONTAGI DEL SARS-CoV-2 PER A CENTRES EDUCATIUS QUE IMPARTISQUEN ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS EN EL CURS 2021-2022
Versió 29 octubre 2021

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-CoV-2 PARA CENTROS EDUCATIVOS QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN EL CURSO 2021- 2022
Versión 29 octubre 2021