CONSELL ESCOLAR

Pròxim Consell Escolar de centre…

El Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch, té previst reunir-se en sessió ordinària el proper dimarts 29 de març de 2022, amb el següent ordre del dia (pendents confirmació):

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Resultats acadèmics 2a avaluació
3. Resum convivència 2a avaluació
4. Activitats complementàries i extraescolars

El Consell Escolar

El Consell Escolar de centre és l’organ col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Composició del Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch

PRESIDENT:
Josep L. Gómez Galindo

SECRETARI:
Carlos Bernat Clausell

SECTOR MESTRES:
Anna Pitarch Sánchez (Cap d’estudis)
Francisco Diego Solaz Pañego
Elena Sebastià García
María Pilar Monzonís Ortells
Ana Isabel García Fas
Núria Casaus Gozalbo
Rut Miró Lloret
Claudia Tobías Peris

SECTOR FAMÍLIES:
Yolanda Tierraseca Diago
Azucena Molina Tomás
Araceli Sales Sales
Clara Isabel Pla Meseguer
Sonia de Jesús Mourato (AMPA)
Verónica Nieto Latorre
Antonia Martínez García
Diana López Martí
Yolanda Castillo López

SECTOR ALUMNAT:
Ángela Torlà López
Adriana Álvarez Velasco
Clàudia Segura Pla

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:
Rafael Farinós Giménez

PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA COMPLEMENTÀRIA:
Alicia Moreno Marrama

Acords últim Consell Escolar de centre

En l’últim Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch, 3 de març de 2022, els principals acords van ser:

1. Informació resultats acadèmics 2a avaluació
2. Informació resum convivència al centre 2n trimestre
3. Aprovació activitats complementàries i extraescolars

RESULTATS ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021. SECTOR FAMÍLIES

Dades participació 9,6%

Sobre cens de 549 persones han vingut a votar 53 persones

CANDIDATES TRIADES COM A REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES PER ALS PROPERS 4 ANYS
Ordenades per nombre de vots
VERÒNICA NIETO LATORRE
ANTONIA MARTÍNEZ GARCÍA
DIANA LÓPEZ MARTÍ
YOLANDA CASTILLO LÓPEZ

CANDIDATES QUE HAN SEGUIT EN NOMBRE DE VOTS
Reserves
EVA CARPI MARTÍN

Des del centre volem agrair a totes les candidates la predisposició a formar part del Consell Escolar i per suposat a les 53 persones que han vingut a votar.

Vila-real, 18 novembre 2021
Josep L. Gómez
Director/President Junta Electoral