CONSELL ESCOLAR

Pròxim Consell Escolar de centre…

El Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch, té previst reunir-se en sessió ordinària el proper 12 de juliol de 2023, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació acta anterior
 2. Calendari escolar
 3. Resultats acadèmics 3a avaluació
 4. Informe trimestral de convivència
 5. Procés admissió curs 2023/2024
 6. Informació ajudes assistencials menjador curs 2023/2024
 7. Activitats extraescolars i complementàries
 8. Memòria final de curs
 9. Menjador 2023/2024
 10. Pressupost banc de llibres
 11. Normes d’Organització i Funcionament (LOMLOE)
 12. ALTRES: Programa investigacio UJI

El Consell Escolar

El Consell Escolar de centre és l’organ col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Composició del Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch

PRESIDENT:
Josep L. Gómez Galindo

SECRETARI:
Carlos Bernat Clausell

SECTOR MESTRES:
Anna Pitarch Sánchez (Cap d’estudis)
Francisco Diego Solaz Pañego
Elena Sebastià García
María Pilar Monzonís Ortells
Anabel Julián Fabregat
Núria Casaus Gozalbo
Rut Miró Lloret
Claudia Tobías Peris

SECTOR FAMÍLIES:
Yolanda Tierraseca Diago
Azucena Molina Tomás
Araceli Sales Sales
Clara Isabel Pla Meseguer
Inés Ródenas López (AMPA)
Verónica Nieto Latorre
Antonia Martínez García
Diana López Martí
Yolanda Castillo López

SECTOR ALUMNAT:
Marc Sebastià Melchor
Alejandro Golf Fadón
Marcos Sánchez Tarazón

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:
Rafael Farinós Giménez

PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA COMPLEMENTÀRIA:
Alicia Moreno Marrama

Acords últim Consell Escolar de centre

En l’últim Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch, 31 de gener de 2023, els principals acords van ser:

 1. Aprovació acta anterior
 2. Resultats acadèmics 2a avaluació
 3. Informe trimestral de convivència
 4. Procés admissió curs 2023/2024
 5. Activitats extraescolars i complementàries

RESULTATS ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021. SECTOR FAMÍLIES

Dades participació 9,6%

Sobre cens de 549 persones han vingut a votar 53 persones

CANDIDATES TRIADES COM A REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES PER ALS PROPERS 4 ANYS
Ordenades per nombre de vots
VERÒNICA NIETO LATORRE
ANTONIA MARTÍNEZ GARCÍA
DIANA LÓPEZ MARTÍ
YOLANDA CASTILLO LÓPEZ

CANDIDATES QUE HAN SEGUIT EN NOMBRE DE VOTS
Reserves
EVA CARPI MARTÍN

Des del centre volem agrair a totes les candidates la predisposició a formar part del Consell Escolar i per suposat a les 53 persones que han vingut a votar.

Vila-real, 18 novembre 2021
Josep L. Gómez
Director/President Junta Electoral

CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) és el màxim òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l’ensenyament a la Comunitat Valenciana.
Per aquesta mateixa condició de consulta, el CECV, a iniciativa pròpia, podrà elevar a l’Administració educativa propostes en relació amb altres aspectes educatius.
La participació social efectiva es garanteix per mitjà de la representativitat de tots els sectors afectats en la programació general de l’ensenyament en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.