MENJADOR ESCOLAR

Contrasenya per accedir als menús a la web de Sercole
bctq

SCHOOLTIVITY

A/A Famílies alumnat Ed. Infantil usuàries del menjador escolar

Aplicació info diària menjador escolar

Des de l’empresa de menjador escolar, SERCOLE, ens ofereixen una aplicació voluntària on podeu rebre notícies dels vostres fills/es diàriament.

Per a aconseguir-la, haureu de complimentar el formulari per a recollir les vostres dades:

QÜESTONARI RECOLLIDA DADES ACTIVACIÓ APP SERCOLE MENJADOR ESCOLAR

Cal complimentar el qüestionari fins el dilluns 6 de febrer.

Una vegada recollides les dades, a partir del 6 de febrer, rebreu un correu electrònic de benvinguda de l’aplicació SCHOOLTIVITY on us explicaran els passos a de seguir per activar-la.

En cas de dubtes instal·lació:
soporte@schooltivity.com
activitats@sercole.com

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

*Per ara, activarem l’aplicació per a Educació Infantil i UECiL, posteriorment s’anirà implementant a Ed. Primària

CIRCULAR INFORMATIVA SERCOLE


GUIA PER ALS MENÚS EN MENJADORS ESCOLARS

El IV Pla de salut (2016-2020) de la Comunitat Valenciana reflecteix l’atenció per part de l’Administració sobre l’alimentació com a determinant principal de la salut de les persones.

Així, en les línies estratègiques 2, 4 i 5 del Pla de salut, s’inclouen actuacions per a garantir i promoure una alimentació saludable, millorar la protecció de la salut en el consum d’aliments, incorporar recomanacions d’alimentació en atenció primària i afavorir i fer accessible una oferta alimentària saludable a tota la població. El menjador escolar és un servei que utilitza, aproximadament, un 40 % de l’alumnat a la nostra Comunitat. Les característiques nutricionals dels menús que serveixen els menjadors escolars s’han d’actualitzar segons l’avanç del coneixement, i s’han d’alinear amb les recomanacions nacionals i internacionals vigents sobre les necessitats en la dieta durant l’edat escolar. Així mateix, en el disseny dels menús escolars es poden considerar també criteris de sostenibilitat en la producció d’aliments i de suport a les economies locals, amb el foment del consum de productes frescos i de proximitat.

Us deixem l’enllaç a la guia, la qual ens ha de servir d’ajuda a totes les persones responsables i a tots els sectors implicats en la consecució que els menjadors escolars siguen espais saludables per a les xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

SOL·LICITUD CONFIRMACIÓ MENJADOR ESCOLAR CURS 2023/2024
Comensals habituals

Una vegada iniciat el curs, tornem a habilitar el formulari per a sol·licitar l’assistència com a comensal habitual al menjador escolar.

Les sol·licituds rebudes a partir de l’1 d’octubre de 2022, caldrà esperar la confirmació per part del centre, i us comunicarem a partir del dia que es pot començar a fer ús.

L’exigència de les autoritats sanitàries i educatives és màxima, pel que cal tindre molta cura en el funcionament i organització del menjador escolar per garantir la seguretat de les xiquetes i xiquets.
FORMULARI COMENSALS HABITUALS CURS 22/23

SOL·LICITUD
DIES SOLTS

Son comensals solts tots aquells que no es queden tot el mes.

Sols s’admetran comensals solts per motius justificats i sol·licitats amb almenys 1 dia d’antelació, complimentant el següent formulari:
FORMULARI COMENSALS SOLTS CURS 23/24

RESOLUCIÓ PROVISIONAL
BEQUES MENJADOR

BEQUES MENJADOR CURS 2023/2024
LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIÓ OBTINGUDA


11 setembre 2023

Publicats els llistats provisionals amb les puntuacions obtingudes.

Les hem comunicat personalment a cada alumne/a, porten la notificació a les motxilles i bossetes.

En cas de dubte, contactar amb el centre per e-mail: 12004357@edu.gva.es

Reclamacions fins el 22 de setembre 2023

PUBLICADA RESOLUCIÓ QUE ESTABLEIX LA PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES ASSISTENCIALS I L’IMPORT BECAT CORRESPONENT A CADA PUNTUACIÓ PER AL CURS 2022/2023

PREU DIARI DEL MENJADOR 4,25€

IMPORTS CORRESPONENTS A CADA PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓIMPORT DE L’AJUDAIMPORT DIARI A ABONAR
204,25€0,00€
194,25€0,00€
183,50€0,75€
17
16
15
14
3€1,25€
13
12
2,50€1,75€
11
10
9
8
7
2€2,25€

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
CURS 2023/2024

PRESENTACIÓ

El menjador escolar, a més de ser un servei més dels que ofereix el centre, ha d’esdevindre en una eina educativa dins l’escola, i per tant, ha d’incloure una intencionalitat psicopedagògica. En concret, caldrà aprofundir en els aspectes relacionats amb els hàbits alimentaris, d’higiene personal i de convivència.
El temps de permanència en el menjador escolar ha de possibilitar treballar els aspectes propis de l’hora del dinar (hàbits alimentaris), hàbits higiènics, tant d’abans com de després, i de convivència, tots ells de suma importància a l’hora d’aconseguir l’autonomia personal.

Objectius generals:

1. Consolidar el menjador escolar com a un espai educatiu i de lleure dins l’escola.
– Oferir activitats lúdiques dins l’horari del menjador.
– Programar activitats adequades, atractives i motivants dirigides a tot l’alumnat.
-Motivar l’alumnat per tal de que participe de les activitats del menjador.
2. Realitzar un treball educatiu pedagògic dins la franja horària del menjador.
-Introduir aspectes pedagògics (conducta, hàbits, …) que afavorisquen al desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes.
-Treballar els hàbits d’higiene i conducta que afecten al desenvolupament de l’alumnat.

Els i les responsables de tota aquesta tasca són tot l’equip humà del menjador.

EMPRESA CONTRACTADA
SERCOLE

EQUIP HUMÀ
Director: Josep L. Gómez Galindo
Responsable del menjador: Carlos Bernat Clausell
Monitores – cuidadores:

Ed. Infantil:
M Carmen Archela
Melodi Fernández
Mara Bono
Mónica Palomares
Estela Ferrero

Ed. Primària:
Mariló Fortuño / Marina Arriero
Esther Monteso / Marta Pradas
Jordi Gil/ Suni Tercero
Raúl Rabadán / Elena Sánchez

Cuinera: M Elena Ortells Ajudant de cuina: M Rosa Martínez
Empresa adjudicatària del servei per al curs 2023/2024: SERCOLE S.L.

HORARI
Setembre i juny: De 13h a 15h. Tot l’alumnat eixirà des de les 14:30 fins a les 15h. Ed. Primària per la porta d’entrada situada front el menjador escolar/porta principal, Ed. Infantil per la porta C/Manuel Sanchis Guarner al pati d’Ed. Infantil.
**NOTA: Les famílies que per algun motiu justificat tinguen que replegar els xiquets abans de les 14:30h, ho hauran de comunicar als responsables de menjador per facilitar l’eixida.

Octubre a maig: L’horari ve determinat per la finalització de les classe matinals i l’inici de les vespertines, de dilluns a divendres de 9 a 12:30 a 15:30h a 17h


TORNS
EDUCACIÓ INFANTIL (juny/setembre 13 a 14h aprox, 1 torn)
1r torn INF3/4 12:30-13:15 aprox
2n torn INF5: 13:15-14h aprox
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
1r TORN PRI1/2. 12:30-13:15 aprox.
2n TORN PRI3/4. 13:15-14:00h aprox.
3r TORN PRI 5/6. 14:00-14:45 aprox

MENÚS
Els menús oferts han de facilitar als i les escolars una ingesta saludable, equilibrada i variada, adaptada a les característiques dels comensals.

La programació dels menús la realitza l’empresa contractada per el centre, amb els vist i plau del director i el responsable del menjador.
La programació es realitza de forma mensual i consta de: 1r i 2n plat, postre i suggeriments per al sopar a casa.

Dietes especials
El servei de menjador pot realitzar menús especials per atendre l’alumnat que per mitjà del corresponent certificat mèdic, acredite l’impossibilitat d’ingerir determinats aliment.
Tanmateix, qui per motius religiosos no puga ingerir determinat tipus d’aliment, ho haurà de comunicar per escrit abans de l’inici de l’assistència al menjador per tal d’adaptar els menús dins de les possibilitats de la cuina.
L’alumnat que no desitge que li preparen pic-nic, caldrà que ho comunique al centre amb almenys 2 dies d’antelació, ja que si no es comunica, no es descomptarà.

Preu del menú: El preu del menú està format per una part corresponent al menjar i altra corresponent al monitoratge.
Per al present curs el preu és de 4,25 € per dia i comensal. Els rebuts es cobraran a finals del més en curs/més vençut.
En cas d’haver-hi més de dos rebuts pendents i/o rebuts pendents de cursos anteriors, no es podrà assistir al menjador fins que no s’abonen els impagats.

Absències justificades: Aquestes es notificaran el més prompte possible al mail oficial del centre 12004357@edu.gva.es, i sempre abans de l’inici de la jornada escolar del dia afectat. No s’admetrà cap altre tipus de canal de comunicació per a la seua comunicació.
Del rebut mensual sols es descomptaran les faltes correctament justificades si prèviament s’ha comunicat al centre abans de l’inici de la jornada escolar.

Alumnat habitual: El preu diari és de 4,25€, quedant els imports mensuals:

MES DIES IMPORTMES DIES IMPORT
SETEMBRE1563,75 €FEBRER2189,25 €
OCTUBRE2085,00 €MARÇ1876,50€
NOVEMBRE2189,25 €ABRIL1772,25 €
DESEMBRE1459,50 €MAIG1772,25€
GENER1876,50 €JUNY1563,75€

ALUMNAT BECAT: En funció de la quantitat becada, s’ha de satisfer la diferència de quantitat de la mateixa forma que la resta de comensals, mitjançant domiciliació bancària, facilitant les dades al centre, i així satisfer mensualment les quantitats corresponents.

Quantitat diària a satisfer segons la puntuació obtinguda(Quantitats curs 22/23, pendent confirmació curs 23/24):

PUNTUACIÓIMPORT DE L’AJUDAIMPORT DIARI A ABONAR
204,25€0,00€
194,25€0,00€
183,50€0,75€
17
16
15
14
3€1,25€
13
12
2,50€1,75€
11
10
9
8
7
2€2,25€

**L’alumnat beneficiari ha d’assistir habitualment al menjador, des de l’11 de setembre fins el 21 de juny, i en cas de decidir no assistir cal comunicar-ho al centre i reomplir la corresponent renúncia a l’ajuda.

Recordeu que la part a abonar es cobra mensualment sempre per domiciliació bancària a finals del mes en curs/o a mes vençut.

COMENSALS DIES SOLTS / ALUMNAT EVENTUAL
Son comensals solts tots aquells que no es queden tot el mes. Tan sols s’admetran comensals en dies solts per un motiu justificat o de força major. Serà imprescindible complimentar el formulari habilitat a la web del centre facilitant dades bancàries i al final de mes es cobraran els dies per domiciliació bancària (4,25€/dia), avisant mínim 48h abans del dia que es vaja a fer ús. No s’admetran comesals solts comunicats el mateix dia.

MEDICACIONS, MALALTIES I ACCIDENTS LLEUS
Si algun alumne/a cal administrar-li algun tipus de medicació, haurà de complir el protocol sanitari establert per la Conselleria d’Educació (Consultar amb el responsable del menjador).
En cas d’eventuals malalties o xicotets accidents, si no està dins de les possibilitats del personal del menjador solucionar-ho, s’avisarà a les famílies. Si no s’aconseguirà contactar i fos necessari, es seguirà l’establit al Protocol Sanitari determinat per la Conselleria d’Educació.

NORMES DE CONVIVÈNCIA
El menjador escolar és un espai del centre i com a tal es regeix per les mateixes normes de comportament i convivència, pel que caldrà tindre en compte que si aquestes no s’acompleixen es prendran les mesures escaients. que segons la gravetat anirà des de l’amonestació per la direcció del Centre fins a negar-li el dret d’assistència al menjador en un període de temps o també l’expulsió temporal del centre si la gravetat dels fets fa que el Consell Escolar ho considere oportú.
Dins l’edifici del menjador, s’ha de mantenir un to de veu adequat, romandre asseguts correctament i en cas de necessitat d’alçar-se per algun motiu, demanar el corresponent permís. El menjar ni els coberts no són una joguina, per tant, s’ha de fer un ús adequat.
L’alumnat no deu eixir de les zones marcades per a esplai, els patis esportius, zona de porxos i passadís cobert i no deuen accedir ni a la zona de gespa, ni a la zona de pàrquing de davant del col·legi, ni a l’interior de l’edifici.
No es deuen practicar jocs perillosos ni violents i no es poden dur joguines perilloses ni que originen conflictes, com poden ser videojocs, telèfons mòbils, …. El centre no es farà responsable de qualsevol incident ocorregut amb aquest tipus de joguines (consoles, videojocs o semblants).
L’alumnat no deuen acostar-se mai a les portes ni a les tanques i quan s’obriguen a les 15:25 no deuen eixir del recinte baix cap concepte.
En els dies de pluja, o inclemències del temps que aconsellen no romandre al pati, els i les xiquetes, aniran a les aules assignades per les monitores – cuidadores on podran llegir o practicar jocs de taula.
Si algun/a alumne/a té comportaments violents o no adequats a les normes del centre o del menjador se farà constar en un comunicat d’incidència de disciplina que es tractarà igual que els generats en la resta de l’horari lectiu del centre, aplicant les sancions previstes en el RRI del col·legi, que segons la gravetat anirà des de l’amonestació per la direcció del Centre fins a negar-li el dret d’assistència al menjador en un període de temps o també l’expulsió temporal del centre si la gravetat dels fets fa que la Comissió de Convivència del centre ho considere oportú.

AVALUACIÓ i INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
APP Shcooltivity
Les famílies poden demanar una entrevista puntual al responsable del menjador per tal de parlar d’aquells aspectes, del seu fill/a , que els preocupe.

Horari d’atenció:
DILLUNS a DIVENDRES de 9:10 a 9:45 i DIVENDRES de 12:35 a 13:30h (Sempre recomanable cita prèvia)
I preferentment al mail oficial del centre 12004357@edu.gva.es

https://sway.office.com/s/Bet0QfEbG3G0mjjB/embed