XARX@LLIBRES. Materials d’aula i llibres de text 23/24

?XARXALLIBRES CURS 2023-2024?

L’alumnat matriculat a Educació Primària podrà acollir-se voluntàriament al programa de banc de llibres per al curs 23/24

✏️PARTICIPANTS CURS 22/23

No haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2023/2024.
És obligatori entregar al centre tots els llibres deixats en préstec a l’inici del curs 22/23.

✏️NOUS PARTICIPANTS
Les sol·licituds de nova participació es presentaran a Secretaria, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094
IMPORTANT: l’alumnat que cursa actualment INF5 anys ha de realitzar la sol·licitud telemàtica i entregar-la a la tutora o bé a Secretaria

?TERMINI DE PRESENTACIÓ: a partir del 6 de juny

⏱HORARI DE PRESENTACIÓ

DILLUNS A DIVENDRES, de 9 a 9:45h


✏️Xec llibres
Per als cursos PRI1 i PRI2: els centres emetran un xec llibre nominatiu, per un import màxim de 160 euros, que entregaran a les famílies de cada alumne/a.
Avisarem a les famílies quan estiguen disponibles.

Si hi ha alguna família que no té possibilitat de la tramitació telemàtica, pot sol·licitar CITA PRÈVIA (Telf 964738787 9 a 13h) i des del centre se li facilitarà la tramitació.

La Comissió Gestió Banc de Llibres
Vila-real, 5 juny 2023

CALENDARI BANC DE LLIBRES

 • NOVES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
  A partir del 6 de juny de 2023
 • ENTREGA LOTS LLIBRES CURS 2021/2022
  Dilluns 19 de juny, de 13 a 14:30h

  Dimarts 20 de juny, de 16 a 18h
  * L’alumnat de PRI1 i PRI2, queda exempt d’entregar els llibres d’aquest curs

BANC DE LLIBRES
PROGRAMA XARXALLIBRES

ENTREGA LOTS DE LLIBRES
PRI3 / PRI4 / PRI5 / PRI6

 • Devolució llibres de text        PRI3 / PRI4 / PRI5 / PRI6
  • És obligatori entregar al centre tots els llibres deixats en préstec a l’inici del curs 22/23. Organització de la recollida
   • Dilluns 19 de juny, de 13 a 14:30h
    • PRI3-4. Entrada per la porta de menjador
    • PRI5-6. Entrada per la porta principal d’accés
   • Dimarts 20 de juny, de 16 a 18h
    • PRI3-4. Entrada per la porta de menjador
    • PRI5-6. Entrada per al porta principal d’accés
   • Si no podeu acudir en aquest horari, cal que contacteu amb el/la mestre/a del vostre fill/a per acordar el moment de tornar-los.
 • Recordeu:
  • Poden accedir al centre 1 adult i 1 alumne/a
  • El centre facilitarà el document de lliurament de llibres de text a les famílies el dia que facen entrega del lot de llibres.
  • L’alumnat de PRI1 i PRI2, queda exempt d’entregar els llibres d’aquest curs

INFORMACIÓ XARXALLIBRES CURS 2023-2024

 • PARTICIPANTS PROGRAMA XARXALLIBRES
  L’alumnat matriculat a Educació Primària podrà acollir-se voluntàriament al programa de banc de llibres per al curs 23/24

  Alumnat que ja participa al banc de llibres
  • No haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2023/2024, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia.
  • En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. En aquests dos casos és obligatori entregar al centre tots els llibres deixats en préstec a l’inici del curs 2022/2023

   Xec llibres
  • Per als cursos PRI1 i PRI2: els centres, a través de l’aplicació ITACA, emetran un xec llibre nominatiu, per un import màxim de 160 euros, que entregaran a les famílies de cada alumne/a. Avisarem a les famílies quan estiguen disponibles els xecs-llibres.

   Famílies que participen per primera vegada al banc de llibres
 • IMPORTANT: l’alumnat que cursa actualment INF5 anys ha d’enviar la sol·licitud generada al mail del centre 12004357@edu.gva.es
 • Si hi ha alguna família que no té possibilitat de la tramitació telemàtica, pot sol·licitar CITA PRÈVIA (Telf 964738787 9 a 13h) i des del centre se li ajudarà i facilitarà la tramitació.
 • XEC LLIBRES  PRI1 / PRI2
  Emissió del xec llibres PRI1 i PRI2
  Es publicarà a la pàgina web del centre, al tauló d’anuncis i als canals de Telegram l’horari de recollida dels xec llibres quan estiguen disponibles
  Els xecs són nominatius. Per tant, serà imprescindible presentar el DNI del pare/mare/tutor legal de l’alumne/a per a la seua recollida
  24 de novembre: data límit d’entrega del xec llibre, per part de les famílies, en les llibreries

LLIBRES DE TEXT 2022/2023

22_23_llibres_text_tots-1