PROCÉS SOL·LICITUD JORNADA CONTINUADA

Resolució DGIEO sobre la proposta de modificació de la jornada després del procés de modificació de la jornada escolar

2022_04_26_denegacio_jc_12004357_firmado

RESULTAT DE L’ESCRUTINI DE LA CONSULTA A LES FAMÍLIES SOBRE EL PROCÉS DE MODIFICACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR

Realitzat l’escrutini de la consulta a les famílies sobre el procés de modificació de la jornada escolar s’estableix el següent resultat:

PERSONES AMB DRET VOT: 498
TOTAL VOTS EMESOS: 291 (58% PARTICIPACIÓ)
VOTS A FAVOR: 234 (47% VOTS FAVORABLES)
VOTS EN CONTRA: 56
VOTS NULS: 1

Per tant, al no arribar al 55% de vots favorables, no s’aprova la proposta de modificació de la jornada escolar.

Es poden presentar reclamacions contra les decisions de la mesa de votació fins el proper 13 d’abril.

S’adjunta l’acta d’escrutini de la consulta a les famílies, la qual també està exposada al tauler d’anuncis del centre.

12004357_ANNEX_IX_ACTA_ESCRUTINI_CONSULTA_FAMILIES_COLOR

Legislació i normativa vigent
jornada escolar

Autorització consulta a les famílies

12004357_firmado_informe_favorable_proposta_modificacio

PROPOSTA CURSOS 2022/2025
Cliqueu per descarregar/visualitzar
VERSIÓN PROYECTO CASTELLANO
(Traducción automàtica UsuSalt no revisada)